Galerija savremene umetnosti Nis, Gallery of Contemporary Art
Galerija savremene likovne umetnosti Nis osnovana je 9. juna 1970. godine.
Istaknuti kulturni i javni radnici Nisa i drugih centara iz nekadasnje Jugoslavije bili su ukljuceni u formiranje i rad Galerije. Prvi vrsilac duznosti direktora bio je prof. Lazar Trifunovic, a prvi predsednik Saveta profesor Ivan Tabakovic. 1. oktobra 1975. godine doneta je odluka o integraciji Galerije i Muzeja tako da je galerija funkcionisala kao odeljenje savremene umetnosti pri Narodnom muzeju u Nisu sve do 26. decembra 1980. godine kada je ponovo postala samostalna institucija.

Galerija je od marta 1981. godine na drugom spratu zgrade br. 1 na Keju kola srpskih sestara.

Galerija savremene likovne umetnosti ima tri izlozbena prostora:

- Paviljon u Tvrdjavi, nekadasnji turski arsenal
- Salon 77, Beli begova dzamija u Tvrdjavi iz 1523. god.
- Galerija Srbija, Trg oslobodjenja br. 13

Galerija savremene likovne umetnosti u Nisu je formirana sa ciljem da putem organizovanja razlicitih vrsta izlozbi, predavanja, seminara ili kroz strucnu dokumentaciju i naucno istrazivacki rad priblizi dela savremene umetnosti siroj kulturnoj javnosti. Pored toga znacajno je formiranje vlastitog Fonda koji ce svojim kvalitetom bitno afirmisati sredinu i postati trajna ostavstina za buducnost cele jugoistocne Srbije.

Radeci na ostvarivanju navedenih ciljeva Galerija organizuje kolektivne i samostale izlozbe stranih i domacih umetnika, dok istovremeno posebno prati rad niskih umetnika i saradjuje sa njihovim udruzenjima organizujuci kolektivne i samostale izlozbe.
  Virtuelna  3 D  galerija
  V i r t u a l  3 D  Gallery

SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA  
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I


Najnoviji broj galerijskog casopisa.
FREE

www.gslunis.org
eXTReMe Tracker
e - m a i l : gslunis@gmail.com  -  K e j  K o l a  S r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I  -  1 8 0 0 0  N i s  - S r b i j a  - 
2 0 1 3
PREGLED IZLOZBI U 2011. GODINI PO IZLOZBENIM PROSTORIMA
2 0 1 3
2 0 1 3

e-pozivnice prijavi se na mejling listu Galerije SLU Nis
GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIS U POSETI BIJENALU U VENECIJI 2011.
 
 
 
 
 
 
www.gslunis.org
www.gslunis.org
Gslu Channel
press
SICEVO 2012
PRODAJA GRAFIKA I AKVARELA      
preuzmi katalog.pdf