SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
Pregled izlozbi u 2012. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)
LIKOVNA KOLONIJA SIĆEVO 2012, 20. novembar - 8.decembar
I Z L O Ž B E N I   P A V I L J O N     2 0 1 2
Izlozba radova nastalih na Likovnoj koloniji u Sicevu / od 1. do 10. septembra 2012./  bice otvorena u utorak 20.11. 2012. u 19 sati u Galeriji Paviljona u Tvrdjavi sa pocetkom u 19 sati.
Izlozbu ce otvoriti istaknuti istoricar umetnosti i likovni kriticar Sava Stepanov koji je i zvanicni likovni selektor ovogodisnje kolonije.
Na njegov predlog ucesnici su bili : Maja Erdeljanovic, Korina  Gubik, Radmila Matejevic, Biljana Jovcic, Nada Denic, Milan Jaksic, Branko Rakovic, Fric Ruprehter, Pal Decov, Istvan Balint, Vladimir Ristivojevic, Zvonimir Santrac sa zadatom temom "Hommage á Nadezda, O autentici slike / slikarstva".

Umetnici su svoje impresije vezane pre svega za sicevacki pejzaz svako u svom autenticnom likovnom izrazu ostvarili  boraveci u zivopisnom predelu Sicevacke klisure sa osvrtom na davnu 1905. godinu.
Svi umetnici neguju pre svega stafelajno slikarstvo kao tradicionalnu tehniku i svako od umetnika u svom slikarskom istrazivanju su na ovaj ili onaj nacin vezani za prirodu sto je za selektora bio veoma vazan uslov. Na zadatu temu nastala dela svedoce o nepromenjenoj lepoti Sicevackog predela i neiscrpnom silom koja svake godine poziva umetnike da ponovo dovaze i nastave zapocetu tradiciju staru vise od sto godina.

Na samom otvaranju svirace i ucenici Srednje muzicke skole Marko Radojkovic /gitara/ i DJordje Davidovic /harmonika/.

Za Galeriju
Sonja Vukasinovic
POGANOVSKI MANASTIR 1993 - 2011., 23. oktobar - 15. novembar
Likovna kolonija "POGANOVSKI MANASTIR" okuplja umetnike više od 15 godna u prelepom ambijentu Manastira Sv.Jovan Bogoslov nadomak Dimitrovgrada. O njenoj organizaciji svih ovih godina vodi brigu Centar za kulturu Dimitrovgrad galerija Metodi- Meta Petrov.

U njenom radu do sada je ucestvovalo 210 slikara pa fond danas broji preko 400 dela. Umetnici su dolazili iz svih gradova bivše Jugoslavije kao i iz zemalja u okruženju Bugarske, Rumunije, Grcke, Turske, ali iz drugih zemalja kao Amerike, Meksika, Kine, ...

Na izložbi je napravljen izbor 60 reprezentativnih radova radjenih u tehnici ulje na platnu, akvarela i drugih kombinovanih materijala poznatih umetnika,  koji su inspirisani ambijentom, kanjonom Jerme, samim manastirom. Njihova impresija  pretocena u likovni jezik autentican za svakog umetnika ponaosob i tako je stvorena bogata kolekcija umetnickih dela, od realnih prikaza pejzaža do apstraktnih prikaza svedenog asocijativnog zapisa. Ovom izložbom uspostavljena je saradnja triju galerija iz Dimitrovgrada, Sofije i Niša.

Inace Galerija Niš i Galerija iz Dimitrovgrada imaju dugogodišnju saradnju u organizaciji i razmeni izložbi.

Ovom izložbom iz Fonda  Likovne kolonije "Poganovski manastir"  Galerija Metodi - Meta Petrov obeležava 20 godina od osnivanja likovne kolonije, koja je svojim radom ušla u sam vrh kolonija kod nas i stekla medjunarodni karakter.

Za GSLU Niš
Sonja Vukašinovi
LJUBCO SAMARDZISKI, 11. septembar - 30. septembar
Mozart, Vivaldi, Beethoven, Sinatra, Mike Jagger, Solomon Burke, velikani, svet, muzika i svetska pitanja, razgovor besmrtnih kao u prici Borhesa, koji se poigrava autizmom vecnih. Za razliku od Borhesa, Ljupco Samardžiski kroz svoje slikarstvo, besmrtne sagledava u pikovima njihove stvaralacke moci, zaustavljene u njihovom najboljem momentu. Preispitivanja coveka sa velikim stvaralackim iskustvom i njegova opcinjenost ljudskim stvaralaštvom nalaze odjeka u slikama naslovljenim imenima konpozitora, njihovih dela ili stihovima pop pesama.

Stih "Let me light up your life"  Solomona Burkea na istoimenoj Ljupcovoj slici je iscrtan istiskivanjem boja iz tube, po vec proslikanim površinama. Istim postupkom i jednake vrednosti izvedene su linije strelica i nota, u više boja. Crtež varira u valeru i obojenju, pa ili je samo reljef, definisan senkom ili, kao kontrastan, diktira svoj smer i ritam okruženju od nekoliko pravougaonih i razudjenih površina u svetlom, hladnom polju. Nastao lutanjem, ovaj rad jako dobro predstavlja Ljubca Samardžiskog, likovnim kvalitetom i  stihovima kao promocijom njegovog stava.

Crtanje tubom boje  primenjivan je metod i na slikama sa apliciranim notnim tekstom i peskom. U nekim sasvim apstraktnim, suptilnih bojenih odnosa,  pojavljuje se motiv klavijature, važno mesto u seriji klavira posvecenih Mozartu, jakog crno-belog odnosa.
Ovaj umetnik, pre svega muzicar, da li je bliži muzici slikarstvom stilizacije i asocijacije ili onim drugim slobodnog konponovanja likovnih sredstava, ostaje pitanje. U ovom drugom ja prepoznajem igru i gest u bezimenom prostoru iz muzickih konpozicija koje  je ili koje su za njega pisane. Dugogodišnji prijatelj Ljubca Samardžiskog, istoricar umetnosti Nikola Kusovac je o njegovom likovnom stvaralaštvu rekao:"...Pred njegovim slikama nemojte tražiti velike organizacije, nego velike emocije...", on "vešto ne vlada", "On je razumeo mehanizam stvaranja kroz muziku.".

Ljubco Samardžiski se u svom slikarstvu krece putevima koji se medjusobom ukrštaju, braneci sopstveni stav da svi oblici umetnosti poticu iz iste aure i sažimaju se u jedinstvenom umetnickom osecaju.
"KALPANA- REMEK DELA SAVREMENOG INDIJSKOG FIGURATIVNOG SLIKARSTVA", 14. jun - 1. jul
Izložba obuhvata 29 digitalnih reprodukcija na platnu 14 najznacajnijih umetnika Indije koji su stvarali poslednjih sto godina.

Indija ima jako dugu tradiciju izrade murala i slikarstva staru više od dva milenijuma. Svakako ima izražen i savremeni likovni pokret i umetnike svetskog ranga.
Izabrani radovi odišu spojem tradicije i modernizma.
Izložbu ce otvoriti Zamenik Ambasadora Prvi Sekretar  g-din. Neven Sahsen.

Figurativna umetnost ima znacajno mesto u istoriji indijskog slikarstva, pa je s toga i kustos izložbe birala dela na kojima je tema covek, jer je  ljudska figura u svom mnoštvu varijacija nepresušna tema kontinuiranog razvojnog toka indijske vizuelne umetnosti od pecinskog crteža u Bimbetki pa do današnjih dana.

Ovom istom postavkom Indijska Ambasada je gostovala u mnogim gradovima Srbije.
Izložbu organizuje Ambasada Indije sa Indijskim Savetom za Kulturnu Saradnju u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti Niš.
BRANKO RAKOVIC, 22. maj - 12.06.
BRANKO RAKOVIC rodjen u Beogradu 1967. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu. Clan ULUSa od 1992. Aktivno izlaže u zemlji i inostranstvu Dobitnik je mnogih nagrada iz oblasti, slikarstva, crteža i grafike. Radi na Fakultetu likovnih umetnosti u zvanju vanrednog profesora.

Na ovoj izložbi predstavljeno je dvanaest radova nastalih poslednjih godina i predstavlja likovni deo doktorskog rada koji nosi naziv "Struktura i proces materijalizacije jednog oblika apstraktne slike- ideja, znacenje, izvodjenje"
Osnovna ideja: Kako  predstaviti pejzaž, vatromet, kulu, zmaja,..
Znacenje slike: Trajna zabeleška znacajnog dogadjaja, predskazanja, predela ...
Izvodjenje i realizacija: Umetnik se koristi svim likovnim sredstvima koji su karakteristicni za jedno likovno delo.

Dakle, na slikama Branka Rakovica izražena je snažna paleta ?istih boja, nezaobilazna dominantnost  crne, kojom on plasira svoju likovnost. Crtež je  u potpunosti zanemaren ili delimicno korišcen kao znak smernica njegovoj impresiji koju istražuje na slici. Umetnicko traganje  izraženo je ne samo u odnosu boja, vec i u gestu, fakturi, nanosu,  svakako i u samoj dimenziji platna na kojoj se slika radja. Prisustvo radosti, tuge i sama komunikacija umetnika sa objektivnom stvarnošcu je u ovom slucaju asocijativna nefigurativna apstrakcija.  Ona je kao što vidite prisutna i jasno izražena kroz sve navedene slikarske forme. Emocionalna erupcija boja je više od estetike, i ima za cilj stvaranje opšteg utiska. Njegova misija je dostici nedostižni horizont osetiti na sebi cudotvornu moc prolaska kroz ?arobnu dugu slikarske palete i tako postici vrhunac likovnog sklada.

Za GSLU  Sonja Vukašinović
"Koridori" Jelene Šalinic - Terzic, 26. april - 20. maj
Krecuci se jasnom linijom umetnickog traganja Jelena Šalinic -Terzic je autor snažne imaginacije i ubedljivog izraza. Osobenom pojavom i intelektualnim bicem, promišljanjima i prevashodno svojim slikama i crtežima, rano je skrenula pažnju strucne javnosti i nagovestila ozbiljna likovna dela. Negujuci figuru i komponujuci uzbudljive scene snevanog ili proživljenog, poetika ove umetnice sadrži nesumnjivu autenticnost. Snalazeci se podjednako dobro u sferi slike i mediju crteža Šaliniceva u punom smislu koristi njihove izražajne mogucnosti.

Crteži iz ciklusa "Koridori" poslednji su u nizu u kojima umetnica koristi razlicite postupke (spontano i precizno vodjena linija, šrafurom tretirana površina ili oblik definisan sivom razlicitog obojenja). Takodje, maskama zašticena površina papira koja nakon prskanja postaje ornament i gotov oblik ili nemirna i razbarušena linija po kojoj je posut prah pigmenta intenzivnog zvuka. Inventivnost i smelo korišcenje raspoloživih ali primerenih sredstava kojima je moguce izraziti se, osnovne su karakteristike ovih crteža. Redukovano obojenje i izražena skala sivih definisane su kao znacajna suprotnost Jeleninim uljanim slikama na kojima, naprosto, sve odiše najfinijim bojenim odnosima. Crteži su izvedeni na papirima koji su bliski frizu a okosnicu kompozicijskih rešenja cine svojevrsni citati i fragmenti. Jelenak, skakavac, morski konjic ili figure malenih lutaka deo su motiva koji se stalno menja i nadogradjuje. Pored snažne potrebe da kroz umetnicko delo iskaže svoja unutrašnja stanja i likovna promišljanja, Jelena Šalinic-Terzic poseduje spontanost i upadljivu lakocu izražavanja. Bica i predmeti koji se, kao na kakvoj filmskoj traci radjaju pred nama, otkrivaju licni svet umetnice i cine svojevrsni diskurs njenog likovnog izraza. Razmatrajuci srodne pristupe crtežu, može se naciniti izvesna paralela sa elementima na kojima se zasniva umetnost Leonida Šejke. Rec je, zapravo, o istoj i potpunoj predanosti ovom mediju, koji za umetnika ima suštinski znacaj.

Šalinic-Terzic svoje crteže iz ciklusa "Koridori" realizuje na papirima veceg formata i oni svojim sadržajem i dimenzijama imaju istovremeno i karakter monumentalnog i intimnog zapisa. Ona o svom svetu govori iskreno i sa nesumnjivom predanošcu i upravo je njena otvorenost samo jedan od kvaliteta koji je cini znacajnom umetnickom pojavom.
IZLOŽBE SLIKA - PETRA DJORDJEVICA - ISTORIJA UMETNOSTI U NEGATIVU, 05. april - 25. april
Po završetku studija slikarstva  na beogradskoj Akademiji umetnosti, Petar djordjevic odlazi na studijsko putovanje u Pariz gde boravi nekoliko godina. Možemo slobodno reci da je iskustvo steceno u Francuskoj ostavilo dubok trag na njegovo dalje stvaralaštvo. Pocev od ranih sedamdesetih aktivno stvara i izlaže na kolektivnim i samostalnim izložbama kao što su Majski salon u Parizu (1973), Oktobarski salon u Beogradu kao i mnoge druge kolektivne izložbe na kojima postiže zapažene rezultate. Samostalne izložbe širom Srbije u kontinuitetu se realizuju prateci hronološki razvoj njegovog slikarstva. Njegov rad zapazili su i mnogi svetski kriticari uvodeci ga u umetnicke recnike štampane u Americi i Engleskoj. Pored slikarstva bavi se i pedagoškim radom u rodnom Pirotu gde radi kao direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca.

Slike Petra Djordjevica predstavljaju novi ikonografski koncet sa savremenim slikarskim pristupom. U njima on pronalazi nove vidove slikarske povezanosti od renesanse pa sve do moderne. Od samog pocetka pa do danas ostaje dosledan  figuraciji. Osnovna ideja koju proucava svih ovih godina inspirisana  slikama Mikelandjela, Leonarda, Boticelija, Velaskeza i Rubensa. Paleta  cistih boja  i  klasican pristup gradjenja slike osnovna su odlika njegovog slikarstva. Nalik starim majstorima kompoziciju gradi sa  vecim brojem figura u dramaticnom odnosu. Nekada i sada,  prošlost i sadašnjost, pozitiv i negativ preplicu se na slikama stvarajuci potpuno originalnu i autenticnu pricu koju Djordjevic želi.
RE-SPEKTIVA, Zorana Janjetova, 20. mart - 05. april
U utorak, 20. marta 2012.  u Paviljonu u tvrdjavi,  je otvorena izložba RE - SPEKTIVA, Zorana Janjetova. Izložba je deo manifestacije "Francuski dani".


Zoran Janjetov je jedan od najpoznatijih naših autora stripova i ilustrator. Rodjen je u Subotici. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Tokom 1980-ih objavljivao je stripove i ilustracije u srpskoj  omladinskoj i studentskoj štampi. Od 1986. nastavlja rad francuskog majstora Žana Žiroa Mebijusa na serijalima o Džonu Difulu, prvo kao kolorista, zatim i kao crtac. Razvio je posebnu saradnju sa francuskim izdavacima stripova, mada objavljuje u mnogim zemljama sveta. Živi u Novom Sadu.
Najpoznatiji stripovi su mu Bernard Panasonikopstvenom scenariju, kao i Mladost Džona Difula i Tehnoocevi po scenariju Aleksandra Hodorovskog.

Suorganizatori izložbe su Francuski institut Niš i Galerija savremene likovne umetnosti .
Ove dve ustanove su ranijih godina, posebnim izložbama likovnoj publici Niša predstavljale francusko-belgijsku strip školu a ovom izložbom predstavljaju našeg autora koji je znacajni saradnik ove škole.

za GSLU Nis
Milica Todorovic
JOVAN POPOVIC - SLIKE, 1. - 20. mart
Jovan Popovic je rodjen 1925. godina u Nišu. Slikarstvo je studirao u klasi Ljubice Cuce Sokic i Koste Hakmana na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bavio se pedagoškim radom u leskovackoj Gimnaziji, a radio je u fabrici tekstila "Zele Veljkovic". Do penzionisanja je radio u leskovackom Domu kulture.

Clan je ULUS-a od 1958. godine. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Leskovca. Do sada je organizovao preko 120 kolektivnih i 20 samostalnih izložbi. Prilazeci umetnickom delu na naucnoj i analiti?koj osnovi Jovan Popovic istrajava na leskovackoj likovnoj sceni vec više od pola veka. Iako nikada  nije  bio zastupnik nekog aktuelnog trenda, nego je svoj izraz gradio tiho i nenametljivo, uspeo je da  osmisli samosvojnu likovnu ikonografiju koja je postala njegov prepoznatljiv znak.

U istraživackoj igri horizontala i vertikala, svetlosti i senke, hladnih i toplih boja, Popovic svodi oblike na osnovne geometrijske elemente pronašavši vlastite kodove koje slaže poput rebusa u zagonetne celine. U odmeravanju dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, crnih kontura i glatkih površina gradi sopstveni stil, dok pri konstrukciji likovnih elemenata  vodi racuna da ispoštuje osnovne estetske kriterijume. Slika je za njega nacin na  koji sugeriše osecanje uzvišenog  mira i beskraja. U toj lucidnoj stvaralackoj igri teži da stvori sopstveni sistem znakova zalazeci u metaforicne kosmicke relacije. Pred posmatracem se otvara beskrajan prostor u kome raznovrsni geometrijski elementi  lebde i pokrecu se istovremeno.

Njegov  odmeren i krajnje promišljen odnos prema slikarstvu ne dozvoljava nikakve improvizacije, nikakvu slucajnost uvodeci citav niz  magicnih simbola  koji poseduju složena filozofska i estetska znacenja.
U najnovijem ciklusu slika dominira svetli, transparentni kolorit koji drži pod kontrolom  cvrsta geometrijska konstrukcija. Dakle, u samom umetniku se sukobljavaju dve strane ljudske prirode: ono iracionalno, snažno, emotivno i hladan , proracunat racio.

Istražujuci tajnovite dubine covekove duše  Jovan Popovic nas uvodi u jedan misticni, vantelesni , harmonicni svet  izgradivši  jednu vrstu spiritualnog odnosa prema slikarstvu kojim se izdvaja na likovnoj  sceni jugoistocne Srbije.

Radmila Kostic
46. ZLATNO PERO BEOGRADA - 11. MEDJUNARODNO BIJENALE, 7. -  24. februar
Medjunarodna izložba ilustracija - Zlatno pero Beograda, spada u red najznacajnijih i najstarijih medjunarodnih izložbi u Srbiji, ciji poceci datiraju daleke 1959. godine. Njen kontinuitet i trajanje od preko 50 godina, svedoci o vrednosti i velicini ove manifestacije.

Ovogodišnju izložbu cine radovi 126 umetnika iz Srbije i 79 stranih autora iz ukupno 24 zemlje. Zastupljene su razlicite vrste ilustracija kako za decu tako i odrasle, namenjene knjigama, casopisima, novinama, bibliofilskim izdanjima, elektronskim medijima, ekslibrisima, itd. Raznovrstnost umetnickih izraza, tehnika izvodjenja i namena, daju sveobuhvatan pregled mesta, znacaja i razvoja ilustracije, kako kod nas tako i u svetu.

Realizaciju izložbe prati dodela nagrada o kojima odlucuje Medjunarodni žiri. Dobitnik Grand prix nagrade sa ovogodišnjeg Bijenala je Dragan Bibin (Srbija) dok su dobitnici nagade "Medjunarodno zlatno pero" - Ivica Stevanovic, Nina Bunjevac i Katarina Zaric.

Organizator izložbe je Udruženje likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije- ULUPUDS. Izložbu u Nišu ce u ime Udruženja otvoriti Dragoljub Varajic.
Niška likovna publika ce do 24. februara imati priliku da pogleda postavku.

Nakon Niša izložba ce biti priredjena u Užicu, Prijepolju, Somboru i Subotici.


Milica Todorovic
umetnicki direktor GSLU Nis
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I