SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
Pregled izlozbi u 2012. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)
izlozba - Maje Erdeljanin, 18. septembar - 1. oktobar
S A L O N   7 7      2 0 1 2
Maja Edreljanin je 1995. godine diplomirala na slikarskom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu. Master studije završila je na istoj akademiji 2008. godine. Do sada je realizovala 46 samostalnih izložbi u Srbiji i inostranstvu ( Grcka, Norveška, Makedonija, Crna Gora, Nemacka, Madjarska). Izlagala je na preko 180 kolektivnih izložbi. Ucestvovala je u radu brojnih kolonija i simpozijuma. Ove godine bila je ucesnica likovne kolonije "Sicevo". clan je udruženja Likovni krug / Petrovaradin, ULUV-a i ULUS-a.

Bila je likovni urednik galerije Podrum a od 2005. je urednik likovnog programa Kulturnog centra Novog Sada. Pored slikarstva bavi se i pisanjem. Objavila je tri knjige ( Naglas, Skice kuvarice, La razglednica). Jedan je od autora monografije Novi Sad u likovnim umetnostima 18 - 21. veka koja je uz istoimenu izložbu proglažena 2009. za projekat godine u Novom Sadu. Prošle godine na izložbama u Šapcu dobila je dve nagrade: za sliku ( 55. Oktobarski salon) i akvarel (17. izložba akvarela). Niškoj likovnoj publici ce se predstaviti radovima realizovanim tehnikom akvarela, koji cine ciklus simbolicno nazvan COLORTREND collection.

Svojim opusom Maja Erdeljanin istražuje i komentariše složene i višeslojne mehanizme delovanja principa savremenog advertajzinga i informacijskog komuniciranja na ljudsku psihu, upozoravajuci na visok stepen moguce manipulacije. Kriticki se odnoseci prema cinjenici da jezik propagande i reklama cesto koristi i cak zloupotrebljava iskustva iz teorije i prakse likovne umetnosti, umetnica razvija i neguje specifican  likovni rukopis.

U vizuelnom pogledu njena dela pocivaju na koleraciji, sadejstvu ali i kontrastu slobodnog slikarskog gesta izvedenog energicno cesto i sa elementima curenja i prskanja boje i šablonom precizno odslikanih slova i ispisanih tekstualnih poruka preuzetnih iz sveta informatickog advertajzinga.

Boja je posebno važna u likovnom izrazu  Maje Erdeljanin. Uz svest da  propagando marketinška mašinerija umnogome pociva na saznanjima o prihološkom delovanju boja provocirajuci osecanja optimizma i zadovoljstva, umetnica i sama koristi intenzivan, blistav i vedar kolorit. Ispisivanjem adrese svog sajta na svakom od radova Maja Erdeljanin simbolicno postavlja pitanje da li je umeticko delo roba kao i svaka druga ili poruka.

Izložba ce u Nišu trajati do 1. oktobra. Radno vreme Salona 77 je od 13 do 18 sati svakog dana osim ponedeljka.

Za GSLU Niš - Milica Todorovic
Grupa Rouge, 19.jul - 1. avgust
Grupa Rouge je nastala 2010. godine, saradnjom Jelene Fužinato i Bojane Stamenkovic. Bavi se analizom ženskog položaja u društvu i stereotipom ženskog stvaralaštva. Posežu za mnoštvom tehnika (crtež, kolaž, slika, fotografija, video, performans, instalacija, pletivo), a na ovoj izlozbi predstvice jednu instalaciju od tekstila, pletivo i dokumentarne fotgrafije performansa izvedenog u Beogradu i Berlinu.

Baveci se kompleksnim ženskim pitanjem, mlade žene, clanice Gupe Rouge traže umetnicku i licnu istinu, a svojim senzibilitetom, klasicnim obrazovanjem i sa iskustvima stecenim u umetnickim centrima postižu autentican izraz medu onima sa istim pitanjem.

Jelena Fužinato je rodena 1984. godine, u Prnjavoru. Diplomirala je na Fakultetu likovnikovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je napostdiplomskim studijama na Institutu za umetnost u kotekstu u Berlinu.

Bojana Stamenkovic je rodena 1986. godine u Cacku. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Clan je ULUS-a.

Milan RistIc
MILOS DJORDJEVIC - grafike, 5 - 18. jul
U Salonu 77, u Tvrdjavi, petog jula, u 20 sati svecano ce biti otvorena izložba grafika Miloša Djodjevica.

Miloš Djordjevic je rodjen 1978. godine u Cupriji. Diplomirao na fakultetu umetnosti u Prištini 2001. godine, na odseku za grafiku. Magistarske studije je završio 2005. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za grafiku. Izlaže od 1999. godine i aktivan je u?esnik aktuelne umetnicke scene u zemlji i inostranstvu. Clan je ULUS-a od 2005. godine.Radi kao asistent na Pedagoškom fakultetu u Jagodini.
Ucestvovao je na preko 70 nacionalnih i medjunarodnih grupnih izložbi, bijenala i trijenala (Makedonija, Rumunija, Madjarska, Slovenija, Italija, Portugalija, Španija, Ceška, Poljska, Belgija, Kanada, SAD, Meksiko, Urugvaj). Nagradjivan  je više puta (Zlatna igla, Prolecna izložba ULUS-a, otkup Ministarstva kulture, Nagrada na 7. Internacionalnom  Bijenalu suve igle, Užice, otkupna nagrada NIS Energogas-a, za mlade autore, nagrada na 12. Bijenalu studentske grafike).Niška publika se upoznala sa njegovim radom na izložbama Niškog grafickog kruga (2003,04,05)
                        
Stvaralac analitickog duha, ispituje formu, pojam i sam grafi?ki medij. Novom procenom vrednosti medija, dolazi do njegovog posmatrnja kao motiva. Ovo pretace u svoj rad, u najvisem smislu, u grafickim instalacijama, iz serije Dislokacije.

Miloš Djordjevic nam, ovom prilikom, predstsavlja seriju grafika Kaskade. Sada ne ispituje sam medij,  vec stvara geometriske kompozije, u kojima tehnikom suve igle razlicito tretira površinu, što stvara podceline u ovom ciklusu. Osnovom ovog projekta, smatram, lirskije radove, malog formata, a nusproduktom jakog stvaralackog poriva, cvršce modelovane kompozicije velikog formata, u kojima je motiv bandere apstrahovan, sveden na obris, samo povod za slobodno komponovanje. Filmskim krupnim planom ostvaren je intenzivan odnos formi ili karaktera. Autor govori da ostaje u autizmu ciste likovnosti, ali da se vremenom desi digresija uzrokovana razmatranjem suštinskih životnih i posleživotnih pitanja. U ovom slucaju, to je tema progresa.

U radovima prvog dela ciklusa (manji formati) crtacka studioznost opojmljuje likovnu materiju i posle toga više ne možemo a da ih ne citamo kroz te, sada vec datosti. Te simbole komunikacije, poštanske stubove i žice, stvaralac ocovecuje  formulacijom njihovih medjusobnih odnosa i sive površine otiska. Covek ne preza od velikih reci: "Na putu progresa ne sme ništa da stoji". Miloš Djordjevic kaze: "Jezivo, bilo da se odnosi na ideoloski ili fizicki aspekt". Pominje promene drustva, ljudske prirode i cepanje atoma. I sve to nalazi odjeka u ovim radovima, posebno u cetvrtoj kompoziciji, gde je likovnom predpostavljen narativni sloj dela. Golgota, nizovi, nastajanje-nestajane, kotve za neostvarena povezivanja...asocijacije su brojne. Miloš kaže da nisu namerne, a nisu ni nepoželjne. Devetu grafiku razlikuje aktivno ucešce beline papira,  koja je kao asocijacija na pejzaž obrcrtana oblikom same matrice. Bela se kroz male geometrijske površine pojavljuje kao akcent  i na nekim velikim otscima. Na njima vidimo rad likovnjaka po obrazovanju I instiktu.

Tekst, kojim obrazlaže temu svoje serije grafika, autor završava recima kojima cu I ja ovaj prikaz
IZLOŽBA  GRAFICKOG DIZAJNA TIANE MITIC, 19. jun - 4. jul
Tiana Mitic je rodjena u Nišu 1986.god.
Završila Fakultet  umetnosti u Nišu-odsek za primenjenu umetnost.
Još u toku studija svih pet godina ucestvuje na studentskom bijenalu likovne grafike. Intenzivno radi na usavršavanju lepog pisanja-kaligrafije.

Njeni kaligrafski radovi su 2008.god.proglašeni najboljim i predstavljeni na izložbi SLOVO SLIKA.

Do sada je izlagala u Nišu, Zvecanu, Beogradu i Novom Sadu.
Ovo je prva samostalna izložba.

Po recima njene profesorke  sa Fakulteta umetnosti Anite Krstic  "Tiana Mitic je jedna od najtalentovanijih u generaciji na Fakultetu umetnosti u Nišu. Koncept autorkine izložbe je POP UP umetnost od papira.Kako oblast grafickog delovanja grafickog dizajna ide od projektovanja vizuelnog identiteta npr. jednog preduzeca ili proizvoda pa do realizacije, pakovanja, grafickog koncepta i podrške u komunikaciji odredjene firme tako se u Tianinom radu može pratiti geneza nastanka tog polja delovanja...."

Radmila Kostic
KONTEKST, 7- 17. jun
NATASA BUDIMLIJA. 24. maj
Nataša Budimlija je diplomirala 1998. na slikarskom odseku Fakultela likovnih umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završila na istom fakultetu 2000 godine. Dobitnica je nagrade iz fonda "Petra Lubarde" (1999. i 2000).

Clan je ULUS-a od 1999. Samostalno izlagala u Beogradu i Parizu.
Ucestvovala na više od trideset kolektivnih izložbi me?u kojima su velike godišnje izložbe ( Oktobarski salon, Jesenja izložba, Majska izložba kao i Me?unarodni bijenale minijature ).Niškoj likovnoj publici se predstavlja prvi put. Nataša Budimlija razvija specifican likovni opus lišen narativnosti, moralisanje i tkz. "velikih tema" a baziran na intimnijem pristupu  stvarnosti koju sagledava kroz prizmu tanatih licnih osecanja i razmišljanja. Motivi njenih slika su fragmenti neposrenog okruženja. Portret ili autoportret je sveden na karakteristican detalj lica najcešce olicen u usnama a pejzaž je na najnovijim slikama ( ciklus Perivoj), sublimiran u vlatima trava i rastinja. Poniruci u prirodu selektivnim okom umetnica se zadržava na fragmentima u stalnom kretanju i promeni.  Na platno prenosi suštinu doživljaja vidjenog nagoveštavajuci harmoniju koja vlada u prirodi uvek na relaciji trenutka i vecnosti. Culno otkriven prizor postvaren je na slikama u prostoru bez horizonta i nosi zapaženu vrednost iskricavog detalja i jedinstvenog trenutka (slike: U travi, Mehuric svetlosti).

Sam likovni rukopis Nataše Budimlije sledi ideju diskretne promene a logicne linije razvoja. Kompozicija njenih slika je jednostavna i uravnotežena a odnos prema formi evoluira od jasno definisane i cvrste  (Front, Usne) do granica apstraktne (Devicanski travnjak). Shodno tome crtež se od preciznog transformiše u slobodan i dinamican stopljen sa bojom. Tkivo njenih slika  je bogato i vibrantno. Naglašena taktilnost ostvarena je prepletnim bojenim slojevima ne retko kombinovanim i sa neslikarskim materijalima. Finom akcentualizacijom i jedinstvom tonaliteta uglavnom jarkih boja umetnica sa posebnom pažnjom tretira pitanje svetlosti kao objedinjujuceg elementa celine likovnog prizora.

Slikarstvo Nataše Budimlije je slikarstvo stišane poruke a zavidne likovne uverljivosti gde je eliminisano suvišno u korist primarnog i elementarnog.

Milica Todorovic
MILAN RISTIC i MILENA TOŠIC, 8 - 23. maj
MILENA TOŠIC  je rodjena 28. 07.1985. u Vranju. Fakultet umetnosti je završila u Nišu 2009. god. u klasi prof.Bratislava Bašica.

MILAN RISTIC  je rodjen 17.01.1984. u Nišu. Umetnicku školu je završio 2003.godine a potom Fakultet umetnosti  u Nišu  u klasi prof Katarine Djordjevic.

Milena Tošic i Milan Ristic i su umetnici koji kroz širok dijapazon likovnog delovanja formiraju vlastite, samosvojne slikarske poetike.

Skloni eksperimentu, u neprestanom traganju i preispitivanju novih sadržaja kroz celokupan proces slikarskog istraživanja krecu se od figurativnom ka apstraktnom.

Nizom bogatih slikarskih ideja i kreativnim eksperimentima ovo dvoje mladih umetnika izražava vlastito osecanje sveta nagoveštavajuci zrele umetnicke prakse koje zauzimaju posebno mesto u likovnom životu grada Niša.

Radmila Kostic, kustos
IZLOŽBA MLADENA STANKOVICA, 19. april - 8. maj
Mladen Stankovic je završio Umetnicku školu u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti u klasi prof. Bratislava Bašica takodje u Nišu. Ucestvovao je nekoliko kolektivnih izlžbi i bio ucesnik nekoliko likovnih kolonija. Njegova izložba slika iako bez naziva inspirisana je 2012. godinom kada se po mnogim prorocanstvima predvidja smak sveta. Znacajna godina mnogih drevnih civilizacija poput Hopi Indijanaca, Egipcana, civilizacije Maja, godina sa kojom oni završavaju svoje kalendare.Mladen Stankovic sa 2012. godinom zapocinje svoj kalendar kao slikara i likovnog stvaraoca svojom prvom samostlnom izložbom u rodnom gradu.

Likovni izraz mladog umetnika može se svrstati u lirsku apstrakciju sa asocijativnim elementima nalik enformelu samo radjenu u kristalno cistim bojama. Veliki prasak, Njujork, Meksiko siti, Veliki potop, su samo neki od naziva njegovih slika kojima on prica svoju pricu vezanu za 2012. godinu.

Koristeci se osnovnim slikarskim elementima kao što je crtež i  boja on docarava potop  zemlje posmatrane iz pticje perspektive. Silinom poteza energicnim kretanjima u ekspresivnom naboju on stvara okeanske vrtloge koje svojom silinom poput morskih talasa odvaja kopno cepajuci ga na male komade. U plamenu erupcije žarkocrvenim tonovima pali zemnjinu koru pretvarajuci velike gradove u silovitu i mocnu lavu. Poput cunamija Mladen uspeva da docara svoja slikarska traganja koja ce verujem mnogima od vas ostati zapamcena.
"Nulto poglavlje", SANJA I  VLADIMIR DEVIC
Opredeljujuci se upravo za graficki dizajn kao oblik vizuelne komunikacije Sanja i Vladimir  Devic pripadaju mladjoj generaciji  niških grafickih dizajnera koji sigurnim koracima grade vlastiti  izraz zasnovan na studioznom i nadasve kreativnom istraživanju njegovih tehnickih i vizuelnih mogucnosti.

Istražujuci i analizirajuci paradokse jednog vremena kroz motive uzete iz  bliskog okruženja stvaraju uzbudljive futuristicke impresije.

Unoseci u svoj rad snagu novih, svežih ideja prihvataju sve izazove  i široke mogucnosti koje sa sobom nosi medij grafickog dizajna iduci korak dalje ka  maštovitim trodimenzionalnim  ostvarenjima.

Kombinovanjem  raznovrsnih geometrijskih i svetlosnih elemenata ostvaruju bezbroj originalnih vizuelnih rešenja naglašavajuci ono što je bitno bez suvišnih detalja.

Na taj nacin pretvaraju kompjutersku grafiku u zanimljive prostorne geometrijske forme koje  poseduju dinamicnu igru svetla i senke.

Radmila Kostic

G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I