SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
Graficka radionica - Sicevo pocela je sa radom 2005. godine i otvorena je tokom cele godine za boravak i rad svih zainteresovanih umetnika. Namera Galerije savremene likovne umetnosti Nis je da se pored organizovanja tradicionalne sicevacke Likovne kolonije u zgradi Stare skole u Sicevu stvore uslovi i za rad u grafici.

Na raspolaganju umetnicima je graficka presa za duboku stampu (sirina valjka 72cm) kao i sav najnuzniji pribor potreban za realizaciju grafike. Boju za duboku stampu, papir i neophodni materijal za stampanje obezbedjuje Radionica. Autor od jednog klisea ranije uradjene grafike stampa tiraz od 10 ili 20 otisaka. Polovina tiraza pripada autoru dok ostatak ostaje Galeriji za zbirku grafike.

U okviru radnog boravka u Sicevu moguce je prirediti javnu prezentaciju izrade grafickog lista i predstavljanje individualne poetike kao i nove pristupe u tehnikama duboke stampe. Tom prilikom u Zgradi radionice u Sicevu okupicemo sve zainteresovane, kolege, predstavnike sredstava javnog informisanja i postovaoce grafike. Po okoncanju rada u Radionici, moze se organizovati konferencija
za stampu na kojoj ucesnici govore o svojim iskustvima iz Siceva i javnosti predstavljaju grafike nastale u Radionici. Boravak i rad svakog umetnika evidentira se i dokumentuje kompletnim podacima o autoru i delima nastalim u Radionici.
Boravak i rad umetnika u Grafickoj radionici regulise se ugovorom sa Galerijom savremene likovne umetnosti Nis i u skladu sa Pravilnikom radionice.
Radionica se nalazi u zgradi Likovne kolonije u selu Sicevo, udaljenom 20 km od Nisa, medjunarodnim putem za Sofiju. Objekat raspolaze dvema prostorijama prosecne povrsine 35m2, dovoljno prostranim za rad kao i sobama sa kupatilima za smestaj umetnika.

Umetnicima se obezbedjuje komforan smestaj u dvokrevetnim sobama a postoje i svi uslovi za spremanje obroka.
Dokumentaciona delatnost

Dokumentaciona delatnost odvija se u dva pravca: rad na strucnoj i sistematskoj obradi graficke produkcije Radionice u Sicevu, njihovoj registraciji i cuvanju, rad na muzeološkoj obradi, cuvanju i inventarisanju graficke zbirke Radionice.

Graficku zbirku cine: grafike otisnute u Radionici (po 2 primerka), grafike nabavljene na drugi nacin (pokloni, otkupi). Svaka grafika obradjena je po muzeološkim pravilima.
Umetnici mogu koristiti usluge radionice od 9-16 sati od ponedeljka do petka. Radionica omogucava rad na presi za duboku štampu, obezbedjuje cink, linoleum ili neki drugi materijal za rad kao i dovoljne kolicine kiseline za ecovanje. Takodje, u radinoci u svakom trenutku umetnicima je na raspolaganju kvalitetan graficki papir. Autor obezbedjuje pribor za rad. Umetnici saradjuju sa strucnim saradnikom Graficke radionice, koji poseduje kljuceve i raspolaze svim neophodnim materijalom u radionici.

Iznajmljivanje se vrsi dnevno, nedeljno, mesecno, tromesecno, polugodisnje, godisnje i naplacuje se po vazecem cenovniku Radionice.

Plasman produkcije

Plasman grafika vrši strucna služba marketinga Galerije SLU. Plasman obuhvata prodaju grafika, kompenzacije i poklone kao i komisionu prodaju grafickih listova trecih autora.

Graficka radionica - Sicevo vrši procene autenticnosti i ispravnosti grafickih listova i izdaje odgovarajuce sertifikate.
k o n t a k t
Sonja Vukašinović
Tel: 018 513 701; 512 640;
e - m a i l : gslunis@gmail.com
K e j  K o l a  S r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I  
1 8 0 0 0  N i s  - S r b i j a 
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
GRAFIČKA RADIONICA SIĆEVO 2015


Ovogodišnji, 12. po redu saziv Grafičke radionice u Sićevu biće održan od 25 do 31. maja 2015. godine. Učesnici radionice su umetnici iz Meksika i Srbije čime ova manifestacija, kao i prethodnih godina, ima međunarodni karakter.

Pozivu za učešće odazvali su se: Viktor Hugo Moreno Teres/ Victor Hugo Moreno Terres /(Meksiko), kao i umetnici iz Srbije, Višnja Nikolić (Novi Sad), Marija Sibinović (Beograd), Bojan Otašević (Kragujevac), Jovana Đorđević (Leskovac) i Slobodan Radojković (Niš).

Umetnici će boravkom u živopisnom ambijentu sićevačke klisure i sedmodnevnim radom u prostorijama stare škole izvesti po dve grafike u kombinovanim tehnikama duboke i visoke štampe. Aktivnostima u radionici obuhvaćeni su i susreti sa umetnicima Niša i kulturnom javnošću grada.

Zajednička izložba grafika učesnika saziva 2015. godine biće priređena naredne godine u Izložbenom Paviljonu u Tvrđavi.  

Organizator radionice je Galerija savremene likovne umetnosti Niš a pokrovitelj manifestacije Grad Niš.

22.. maj 2015.
Galerija savremene likovne umetnosti Niš

GRAFIČKA RADIONICA SIĆEVO 2016


Grafička radionica Sićevo 2016. predstavlja petnaesto po redu okupljanje umetnika, grafičara u zgradi Kolonije u selu Sićevu nadomak Niša. Ovaj saziv biće realizovan u terminu: 30. maj - 5. jun 2016. godine.

U Sićevo je pozvano petoro umetnika iz Slovenije Stevan Čukalac (Maribor),Makedonije Ivana Nasteski (Tetovo) i Srbije Aleksandar Leka Mladenović (Beograd),Bojan Živić i Danijela Dimitrijević (Niš). Ovakav sastav učesnika plod je namere organizatora da radionica zadrži međunarodni karakter i okupi autore koji potiču iz različitih kulturnih miljea. Galerija savremene likovne umetnosti Niš i u prethodnim sazivima imala je učesnike iz inostranstva koji su svojim radom, izlaganjem ili kontaktima bili vezani za Srbiju i grad Niš. Tokom zajedničkog sedmodnevnog boravka u Sićevu umetnici će raditi u tehnikama duboke ili visoke štampe i razmeniti iskustva vezana za različit pristup grafici, tehnikama rada na matrici i osobenostima štampe.
Po pravilima Grafičke radionice Sićevo svaki učesnik dužan je da realizuje dve grafike galeriskog formata (80h60cm) pa se shodno tome od 5 učesnika ove godine očekuje 10 novih grafičkih dela u ukupnom tiražu od 50 otisaka.

Galerija savremene likovne umetnosti Niš već čitavu deceniju unazad kao visoko profesionalna institucija u Srbiji organizuje grafičku radionicu u Sićevu. Fokusitana na očuvanje grafičke umetnosti, neguje i ukazuje na nove tendencije kada je reč o grafici kod nas.Popularizujući ovaj veoma zastupljen medij i negujući sada već tradicionalna okupljanja međunarodnih umetnika u inspirtivnom selu Sićevu, Galerija radi na očuvanju originalnosti grafičkog lista.
Stevan Čukalac rođen 1980. godine u Šempetru kod Gorice u Sloveniji.2008. Godine diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Mariboru kod prof.Samuela Grajfonera, 2015.magistrirao na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani u klasi prof.Branka Suhuja.Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim izložbama u Bugarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Austriji i Sloveniji.Živi i radi u Mariboru.

Ivana Nasteski rođena 1981. u Tetovu u Makedoniji.Diplomirala je na Univerzitetu Ćirilo i Metodije u Skoplju gde je i magistrirala. Specijalizirala je u Drezdenu Nemačka, na grafičkom odseku.Do sada je imala 15 samostalnih izložbi u Makedoniji, Srbiji i Nemačkoj.Učestviuje na mnogobrojnim međunarodnim izložbama.Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti grafike.

Aleksandar  Leka Mladenović rođen 1967. godine u Beogradu. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Emira Dragulja.Član je ULUSa i od 1992 do 1999. bio je u statusu slobodnog umetnika.Iste godine je izabran za asistenta na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti gde sada radi u zvanju vanrednog profesora.Samostalno izlagao 36 puta u Srbiji, Francuskoj, Nemačkoj,Turskoj, Americi, Danskoj, Kanadi. Učestvovao je na više od 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu od kojih je na većem broju međunarodnih bijenalnih i trijenalnih izložbi.Dobitnik je većeg broja nagrada iz oblasti grafike u zemlji i inostranstvu.

Bojan Živić rođen u Nišu 1962. godine.Diplomirao je na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu u klasi prof.Bogdana Kršića a magistrirao kod Branislava Makeša.od 1998. ndo 2005. predaje u Umetničkoj školi u Nišu, a potom biva izabranna Fakultetu umetnosti u Nišu gde sada radi kao vanredni profesor na odsekuGrafika i šef odseka za primenjenu umetnost.Jedan je od osnivača niškog Grafičkog kruga.Dobitnik je nagrade iz oblasti grafike i grafičkog dizajna.Samostalno izlagao više puta u zemlji i inostranstvu.Učesnik je mnogobrojnih međunarodnih izložbi grafika u inostranstvu.
Danijela Dimirtijević rođena u Nišu 1989. godine.Diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu 2014. gde je i magistrirala 2015.u klasi prof.Katarine Đorđević.Samostalno je izlagala u Nišu i učesnik je nekoliko kolektivnih izložbi u zemlji iinostranstvu iz oblasti grafike.

Za Galeriju, Sonja Vukašinović, viši kustos