G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
 
 
 
P R E S S   2 0 2 0
ZAPISNIK SA SASTANKA
UMETNICKOG SAVETA GSLU
 
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Galerija savremene likovne umetnosti Niš priprema tradicionalnu godišnju izložbu Niški crtež. Otvaranje izložbe je planirano za 21. decembar 2020. u izložbenom prostoru Oficirskog doma u Nišu.

Tema ovogodišnje izložbe je SVAKODNEVICA.

Pravo učešća na konkursu imaju akademski obrazovani umetnici. Svaki umetnik  može konkurisati sa  jednim radom, u tehnici po izboru, ne većih dimenzija od 1,5m.

Tročlana selekciona komisija će sačiniti izbor dela za izložbu.

Rad sa popunjenim formularom poslati poštom ili doneti na adresu Galerije savremene likovne umetnosti Niš, Kej Kola srpskih sestara ½ najkasnije do 1. DECEMBRA 2020 godine.

Galerija će biti u obavezi da uz primerak kataloga,vrati radove autoru u roku od 30 dana nakon završetka izložbe.
Participacija za učešće na izložbi je 500 dinara. Uplatu izvršiti na račun Galerije SLU Niš 840-556668-76 Uprava za trezor.

Napomena: GalerijaSLU Niš, shodno epidemiološkim merama, zadržava pravo izmene termina otvaranja izložbe, o čemu ćete blagovremeno biti obavešteni.


U napred hvala na saradnji.


PRIJAVNI FOLMULAR
Nacionalna manifestacija MUZEJI ZA 10 se ove godine održava u terminu od 9 do 15 novembra. U okviru manifestacije održaće se i 16. EVROPSKA NOĆ MUZEJA u subotu 14. novembra.

Tema ovogodišnje manifestacije je MUZEJI ZA JEDNAKOST: RAVNOPRAVNOST I INKLUZIJA što je je ujedno i tema Međunarodnog dana muzeja.
Tema naglašava osnovnu društvenu vrednost muzeja i galerija - potencijal za stvore i obogate značajna iskustva za sve ljude bez obzira na etičku pripadnost, pol, obrazovanje, socioekonomsku pozadinu, političku pripadnost, fizičke sposobnosti.

Galerija savremene likovne umetnosti Niš učestvuje u manifestaciji izložbama: 5.Niški salon12/2 (u Oficirskom domu od 12. novembra) Anđelković) i „Niti igre“ Sanje Mađarević (u Paviljonu u Tvđavi 3-18. novembar)

https://www.muzejisrbije.rs/.../galerija-savremene.../

Kako bi se publika aktivnije uključila pokrenut je nagradni konkurs PREDSTAVI SVOJ MUZEJ kojim se posetioci pozivaju da u formi kratkog videa (najviše 3 minuta) predstave svoj omiljeni muzej/galeriju. Konkurs je otvorenu do 15.11. u ponoć. Klipovi će biti predstavljeni na društvenim mrežama i sajtu manifestacije a 10 najkreativnijih biće nagrađeni od strane Muzeja Srbije.

Više detalja o konkurstu na

https://www.muzejisrbije.rs/.../nagradni-konkurs.../.