SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Poštovani, obaveštavamo vas da

Galerija savremene likovne umetnosti Niš u sredu 27. avgusta 2014. otvara izložbu „IZ FONDA LIKOVNE KOLONIJE „SIĆEVO“ a povodom obeležavanja 50 godina redovnog održavanja Kolonije.

Izložbu čine 107 dela koja su izbor od ukupno 796 radova koji se u fondu niške Galerije čuvaju zahvaljujući Likovnoj koloniji „Sićevo“. Postavka će istovremeno biti realizova u tri izložbena prostora / galeriji „Srbija“, Paviljonu u Tvrđavi i Salonu 77/. Ceremonija svečanog otvaranja održaće se u galeriji „Srbija“ sa početkom u 19 sati.

Likovna kolonija „Sićevo“ nastavlja tradiciju i neguje sećanje na Prvu jugoslovensku umetničku koloniju osnovanu po ideji naše poznate slikarke Nadežde Petrović koja je u leto 1905. u selo Sićevo nadomak Niša, dovela je svoje kolege iz minhenskih dana školovanja - slovenačke i hrvatske slikare, pretvarajući tako Sićevo u svojevrsni "balkanski Barbizon". Različite negativne istorijske okolnosti prouzrokovali su dugu pauzu u okupljanju umetnika u Sićevu.
Posle gotovo šezdeset godina tačnije 1964. godine u periodu od 15. do 31. avgusta  u Sićevačkoj klisuri ponovo su boravili umetnici. Tako je ustanovljena Likovna kolonija "Sićevo" - tada prva na teritoriji centralne Srbije i prva Kolonija likovnog karaktera namenjena istovremeno slikarima, vajarima i grafičarima u nekadašnjoj Jugoslaviji. Predhodno osnovane kolonije bile ili slikarske /Ilok, Senta, Bačka Topola/ ili vajarske /Rovinj, Dečani, Prilep /.
Osnivanju Kolonije i njenom održavanju tokom prvih godina postojanja poseban doprinos dali su pojedini likovni umetnici Niša / Dragan Kostić, Radomir Antić, Nina Antoković.../ kao i društveni i javni poslenici /Ivan Vučković, Veselin Ilić, Srećko Taritaš, Miodrag Aranđelović, Nikola Jelčić.../. Ukupno 88 dela nastala u Likovnoj koloniji „Sićevo“ u tom periodu čuva se u Narodnom muzeju u Nišu.
Galerija savremene likovne umetnosti Niš od svog osnivanja 1970. godine do danas vodi sve poslove realizacije Kolonije i čuvanja, zaštite, proučavanja i prezentovanja dela nastalih u njoj.

Više od 400 umetnika različitih generacija i vokacija iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije i iz mnogih zemalja sveta učestvovalo je do sada u radu Kolonije. Jedinstvena i neponovljiva lepota pejzaža, izuzetna istorija, tradicionalno gostoprimstvo, čudesna svetlost... apostrofirani su od strane brojnih umetnika kao dominantne impresije.  
Svake godine brižljivo sačinjavan izbor učesnika Kolonije uz poštovanje  autentičnosti i aktuelnosti njihovih individualnih poetika od strane organizatora ali i profesionalan odnos samih umetnika,  doprineli su stvaranju značajnog fonda umetničkih dela Kolonije koji svedoči o složenim i višeslojnim kretanjima u umetnosti proteklih decenija a istovremeno je i trajna ostavština za budućnost.

Obeležavajući pedeset godina kontinuiranog održavanja Likovne kolonije „Sićevo“,
Galerija savremene likovne umetnosti priređuje izložbu koncipiranu tako da prati hronološki sled nastanka dela i razvoja fonda Kolonije od sedamdesetih godina XX veka do danas. Izložba među ostalima sadrži i dela Mihajla Petrova, Ivana Tabakovića, Miće Popovića, Stojana Ćelića, Radomira Reljića, Zorana Pavlovića, Bože Ilića, Bojana Bema, Koste Bogdanovića, Momčila Krkovića, Bate Mihajlovića, Petra Omčikusa, Milana Staševića, Emira Dragulja, Stevana Kneževića, Velizara Krstića, Čedomira Vasića, Aleksandra Rafajlovića, Perice Donkova, Zorana Grebenarovića, Anice Vučetić ...kao i umetnika iz bivših jugoslovenskih republika /Petar Mazev, Tanas Lulovski, Zdenka Golob, Simon Šemov, Ferenc Mauric.../i iz inostranstva. Izbor izloženih radova sačinili su viši kustosi GSLU Niš: Milica Todorović, Radmila Kostić i Sonja Vukašinović.
Namera nam je da podsetimo da je Likovna kolonija „Sićevo“ najstarija kulturna manifestacija u regionu, da je zbirka Kolonije neospodno zavidne istorijsko-umetničke vrednosti, svojevrsna riznica Grada Niša, ali da još uvek nema uslova za njeno trajno prezentovanje publici.
Izložba će trajati do 20. septembr

Za GSLU Niš
Milica Todorović

Narodni muzej Kruševac
Umetnička galerija

Izložba : LIKOVNA KOLONIJA SIĆEVO - 110 godina posle
izbor iz zbirke Galerije savremene likovne umetnosti Niš
Mesto: Umetnička galerija, Kruševac: 11. jun do 9. jul 2015.

Otvaranje izložbe: četvrtak, 11. jun 2015. u 20 časova

Izbor dela predstavlja pregled umetnosti druge polovine 20. i prvih decenija 21. veka kroz dela značajnih umetnika, učesnika Likovne kolonije u Sićevu, koju je pokrenula pre 110 godina jedna od najznačajnijih srpskih umetnica 20. veka i heroina Prvog svetskog rata, Nadežda Petrović, čija se stogodišnjica tragične smrti obeležava ove godine nizom manifestacija u Srbiji.

„U značajne tačke četrdeset dve godine dugog životnog puta Nadežde Petrović pored rodnog Čačka, Beograda u kome je živela i stekla početno slikarsko obrazovanje, Minhena, Sofije, Splita, Ljubljane, Škofija Loke, Pariza,  Venecije, Kičeva, Skoplja, Prizrena ... spada i Sićevo, selo nadomak Niša. U leto 1905. godine Nadežda je u ovo selo u istoimenoj klisuri,  dovela  kolege iz minhenskih dana školovanja u ateljeu Antona Ažbea - bila je to Prva jugoslovenska umetnička kolonija, ujedno i prvi primer na Balkanu zajedničkog rada umetnika u pleneru. …Zahvaljujući Nadeždi Petrović Sićevo je postalo značajno mesto naše kulturne istorije XX veka - svojevrsni „balkanski Barbizon“.

Ideja o okupljanju umetnika u Sićevu obnovljena je 1964. godine formiranjem Likovne kolonije „Sićevo“ koja se od tada održava kontinuirano svake godine. Više od  400   umetnika učestvovalo je  u radu Kolonije. Zajednička im je fascinacija  izuzetnim prirodnim ambijentom, jedinstvenom predistorijom  Kolonije i ličnošću same Nadežde Petrović koja je Sićevo učinila bliskim i posebno interesantnim umetnicima... 

Fond Likovne kolonije „Sićevo“ danas svedoči o složenim i višeslojnim kretanjima u umetnosti proteklih decenija i da poseduje zavidne istorijske, umetničke i estetske kvalitete.

Izbor od tridesetak slika iz fonda Kolonije sačinjen ovom  prilikom koncipiran je tako da prati hronološki sled od sedamdesetih godina  XX veka do danas, da odražava jugoslovenski odnosno međunarodni karakter Kolonije i potvrđuje stilsku raznovrsnost i raznorodnost.“

Iz teksta kataloga izložbe Milice Todorović, istoričarke umetnosti, umetničke direktorke Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu.
Izložba između ostalih sadrži dela Mihajla Petrova, Ivana Tabakovića, Miće Popovića, Stojana Ćelića, Miodraga Protića, Bore Iljovskog, Petra Mazeva, Perice Donkova, Aleksandra Rafajlovića...
fotografije dela Bojana Bema, Pecač na Nišavi,
Stojana Ćelića, Opadanje; Bore  Iljovskog, Obećani dogadjaj;
Jelene Trajković, Žene kroz istoriju civilizacije-Nadežda Petrović
Likovna kolonija „SIĆEVO 2015.“

Ove godine  Likovna kolonija slavi značajan  jubilej: 110 godina od prvog boravka umetnika u  Sićevu /1905.godine/.
U cilju adekvatnog predstavljanja kroz savremene  oblike prezentovanja  u formi printovanih foto-kolaža posebno je osvetljen ovaj događaj kroz tekstove  i fotografije bilo dokumentarne,  bilo fotografije umetničkih dela nastalih u Sićevu 1905.godine u zgradi Likovne kolonije u Sićevu.
Tekst je pripremila Milica Todorović, umetnički direktor Galerije savremene likovne umetnosti ,a dizajnerski je uobličio Aleksandar Dević, magistar grafike, tako da će ubuduće kroz ovakvu vrstu postavke posetioci imati adekvatna saznanja o značaju  Prve jugoslovenske umetničke kolonije u kulturnoj istoriji naše zemlje.
U okviru  obeležavanja 110 godina Galerija savremene likovne umetnosti  Niš je takođe organizovala   izložbu Nadežda i slikarstvo XX veka  iz zbirke Galerije „Nadežda Petrović“ iz Čačka kojom su predstavljena dela Nadežde Petrović i njenih savremenika u galeriji „Srbija.“/19.avgust-13.septembar/
Pored toga, Galerija savremene likovne umetnosti kao organizator  je kao i svake godine do sad formirala plan boravka umetnika, što uključuje i posetu kulturno istorijskim spomenicima grada Niša i tradicionalni obilazak manastira u okolini kao i prijem kod Gradonačelnika .

Učesnici Likovne kolonije Sićevo 2015. su:

1.Đuro Lubarda iz Beograda trenutno živi u Kanadi.
Rođen je 1942.godine. Živeo i radio  u Goraždu BiH .  Diplomirao je na Pedagoškoj Akademiji likovnu umetnost 1965 .god u Sarajevu . Studirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sve do izbijanja  rata u bivšoj Jugoslaviji živio i radio  u Goraždu, potom u Herceg Novom  /Crna Gora/ . Trenutno živi i radi u Hamiltonu / Kanada /. Član je ULUS-a. ULUCG  nekoliko profesionalnih udruzenja i galerija u Kanadi  i SAD.
Izlagao je na više od 180 samostalnih i grupnih izložbi širom bivše Jugoslavije, Kanade, Švajcarske, Nemačke, Amerike, Izraela, Austrije, Francuske, Rusije i Bugarske. Pored toga učestvovao je na nekoliko kongresa Međunarodnog Društva za Obrazovannje kroz umetnost /INSEA/, koji su organizovani pod pokroviteljstvom edukativne, naučne i kulturne organizacije Ujedinjenih Nacija .Učesnik i organizator je mnogih likovnih susreta i kolonija u bivšoj Jugoslaviji, severnoj Americi i Evropi.  Njegove slike se nalaze u mnogobrojnim galerijama Evrope, Severne Amerike i Izraela, kao i privatnim zbirkama.

2.Milutin Kopanja, Beograd
Milutin Kopanja je rođen u Glamoču 1946.god.Završio je Fakultet likovnih umetnosti i posdiplomske studije u Beogradu 1979. Pored toga studirao je i Filološki fakultet u Beogradu.Samostalno je izlagao 34 puta u Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, Čačku, Kragujevcu, Nišu /1985/, Somboru, Kraljevu, a kolektivno je izlagao oko 200 puta u našoj zemlji  inostranstvu /Japan, Bugarska/...
Dobitnik je brojnih nagrada za slikarstvo od kojih su značajnije: Velika nagrada Riste i Bete Vukanović za slikarstvo /1977./, Otkupna nagrada na izložbi portreta u Tuzli /1979/,Nagrada ULUSa za crtež /1981/,nagrada za crtež Beograd 86,Nagrada za crtež na X izložbi jugoslovenskog crteža u Somboru /1990/, Zlatna paleta ULUSa /1993/ ....
Njegova dela nalaze se u brojnim galerijama i muzejima širom zemlje.


3.Zoran Tešanović,  iz Vojvodine/Sečanj/
Rođen je 1961. godine u Zrenjaninu. Studije slikarstva završio je u klasi profesora Radomira Reljića na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1988. godine.
Poslediplomske studije na istom fakultetu završio je 1993. godine. Član je ULUS-a od 1988. godine. Imao je više samostalnih izložbi u najznačajnijim galerijama u zemlji. Učestvovao je na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi Zorana Tešanovića nalaze se u važnim privatnim i muzejskim kolekcijama. Dobio je nekoliko značajnih priznanja i nagrada za slikarstvo. Radi kao slobodni umetnik.Samostalno je izlagao u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru,Pančevu i Nišu.

4.Velislava Gečeva,Sofija /Bugarska/
Rođena 1986.god.Završila Nacionalnu akademiju umetnosti u Sofiji, stručno se usavršavala na Akademiji umetnosti u Marcerata/ Italija/.Samostalno izlagala u Italiji i Bugarskoj.Dobitnik je godišnje nagrade za slikarstvo Edmond Demirdijan Fondacije, Prve nagrade nacionalne škole likovne  umetnosti u Sofiji, Dobitnik stipendije  ministarstva kulture  Republike Bugarske 

5.Bane Milenković,Zagreb /Hrvatska/
Bane Milenković rođen je 1963. godine u Novom Sadu. Školu primenjene umetnosti i dizajna završio je u Zagrebu, gde je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti 1988. godine u klasi profesora Ferdinanda Kulmera. Izlagao je na više od 70 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te više od 130 grupnih izložbi. Dobitnik je dvanaest nagrada u zemlji i inostranstvu. Dela mu se nalaze u fundusima muzeja, te u mnogim privatnim kolekcijama i javnim institucijama. Osim slikarstva bavi se skulpturom, keramikom i scenografijom. U javnim prostorima izvedena su njegova tri rada.Učesnik je mnogih međunarodnih likovnih simpozijuma. Živi i radi u Zagrebu.

6.Lidija Šeler,Zagreb /Hrvatska/
  Rođena je 14.07.1965.  Akademiju likovnih umetnosti završila 1989. godine  U Zagrebu u klasi profesora Miroslava Šuteja. Izlaže od 1986. godine, te boravi na studijskim putovanjima u Indiji na “Faculty of Fine Arts” u Barodi, u Francuskoj na “Cite Internatinale des Arte” u Parizu, u Portugalu, Kini, Kubi, Izraelu, Indoneziji, Japanu i brojnim drugim. Dobitnica je premije za slikarstvo na Salonu mladih 1988. godine i nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice na Hrvatskom trijenalu grafike 1999. godine. Njeni radovi nalaze se u fundusu Moderne galerije u Zagrebu, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Gradskog muzeja Varaždin, međunarodne zbirke Grada Wolfsberga  u Austriji, Kineskog nacionalnog muzeja umjetnosti , kao i Pekinškog međunarodnog umjetničkog bijenala na kojem je predstavljala Hrvatsku 2005. godine . 2009. godine o radu Lidije Šeler snimljen je kratki dokumentarni film u produkciji HTV-a u kojem su prikazani njeni radovi nastali u razdoblju od 1984. do 2009. godine. Živi i radi u Zagrebu..

7.Elizabeta Matorkić, Beograd
Rođena u Beogradu 1964.godine. Diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof.Čedomira Vasića.Na Fakultetu umetnosti u Nišu je docent za predmete Plastična anatomija i Anatomija umetnosti.Učesnik je brojnih izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je četiri prestižne nagrade za slikarstvo.

8.Dobrica Bisenić, Beograd
Rođen je u Goloboku 1962.godine.Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu-gde je završio i postdiplomske studije u klasi prof.Živojina Turinskog. Vanredni je profesor za predmete crtanje  i slikanje na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.Samostalno izlagao u Beogradu, .Palanci, Nišu .Dobitnik je pet nagrada za slikarstvo.

9.Dančo Ordev , Skoplje /Makedonija/
Rođen je 1945.god. u Skoplju.Završio je  Akademiju Likovnih umetnosti u Zagrebu.Član je Društva likovnih umetnika makedonije od 1973.god.
Radio je na Pedagoškom fakultetu  Sv.Kliment Ohridski u Skoplju kao redovni profesor .
Samostalno je izlagao u Zagrebu, Skoplju, Bitoli, Strugi, Prilepu, Velesu, Osijeku, Gostivaru, Kičevu, Strumici, Helsinkiju i Briselu.

10.Brdar Jakov,  Ljubljana /Slovenija/
Rođen u Livnu./BiH/1949.god. Završio je Akademiju za likovnu umetnost u Ljubljani-u klsi prof.Dušana Tršara. Na istoj Akademiji je završio i specijalističke studije 1979.god. Od 1980-1982. godine se stručno usavršavao u Parizu i Berlinu. Dobitnik je najveće nagrade za likovnu umetnost u Sloveniji: Prešernovu nagradu za kiparstvo. Autor je brojnih spomenika u javnom prostoru u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni. Poznatiji radovi su  u spomenici Rudolfu Majsteru / u parku nasuprot glavne Ž.stanice u Ljubljani/, Džemsku Džojsu u Ljubljani, zatim skulpture Adama i Eve, Satira i Prometeja na Mesarskom mostu u centru Ljubljane.Galerija u Piranu ima njegovu skulpturu Pegaz.Autor je brojnih samostalnih i grupnih izložbi. Živi i radi u Ljubljani.

11.Lidija Uzelac, Niš
Rođena je u Travniku.Diplomirala slikarstvo na Akademiji lepih umetnosti  u Firenci. Specijalizovala crtanje i slikanje na Akademiji lepih u metnosti u Breri, Milanu 1993.godine. Magistrirala na Akademiji u mjetnosti u Banja Luci 2007.godine.Izlagala je više puta samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu.
Trenutno radi kao docent  za predmet: Večernji akt na departmanu za likovne umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu.

12.Goran Mitić, Niš
Rođen je u Nišu 1989.godine.Završio Fakultet likovnih umetnosti u Nišu-odsek za slikarstvo u klasi prof.Katarine Đorđević.Trenutno je na master studijama kod istog profesora.

Pokrovitelji manifestacije su  Ministarstvo Republike Srbije i grad Niš .Selektor saziva Likovne kolonije Sićevo 2015.
Radmila Kostić, viši kusto
s

Učesnici kolonije su:
MILAN PANTELIĆ, Beograd
GORAN JOVIĆ, Beograd
LjILjA STRIZE, Vranje
JELENA STANOJEVIĆ, Aleksinac
RADOVAN TRNAVAC, Beograd
NIKOLA ŽIGON, Beograd
MIROSLAV LAZOVIĆ, Beograd
Iz inostranstva
KOSTIN BRATEANU - Rumunija
HARUHIKO JOŠINAGA - Japan
HERARDO VARGAS - Meksiko
SABRINA SABEG- Francuska
LENA KVIČEVA-Litvanija

Davne 1905. godine opčinjena lepotom Sićevačke klisure, velika srpska slikarka Nadežda Petrović upravo na ovom mestu okupila je svoje slovenačke i hrvatske kolege, sa kojima je studirala u Minhenu.

Te godine formirana je Prva jugoslovenska umetnička  kolonija.U tom prvom sazivu pored Nadežde bili su još Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Ferdo Vesel, Paško Vučetić i Ivan Meštrović.
Opčinjeni sićevačkim krajolikom svako od njih je svoje impresije i posvećenost prirodi preneo i transponovao u pikturalni jezik i skulpturu.

Likovna kolonija Sićevo svojim celokupnim pedesetdvogodišnjim postojanjem pratila i na neki način podsticala razvoj savremene umetnosti kod nas, nastavljaući tradiciju Nadežde Petrović koja je opstala više od pola veka.

Po predlogu umetničkog saveta likovne kolonije Sićevo ovogodišnji saziv broji 12 učesnika iz zemlje i inostranstva.
U nastojanju da prati senzibilitet koji odlikuje dvehiljadite godine, okupili smo umetnike koji se bave tradicionalnim tehnikama ali i one koje neguju savremene tendencije.

Svako od umetnika stvara slojevite strukturalne pikturalne površine _ bilo da se radi o apstraktnom ili figurativnom konceptu, relizovanom u ekspresivnom ili racionalističkom načinu izvođenja. Verujem da će svima Sićevo biti podsticajno i inspirativno,i da će njihova umetnička dela ostati u Fondu galerije savremene uetnosti kao trajna zaostavština za buduća pokolenja.
Galerija savremene likovne umetnosti Niš je kao i svake godine obezbedila besplatan prevoz do sela Sićeva. Autobus polazi ispred gradske kuće na trgu Kralja Milana u 18 sati 1. septembra 2016.

U okviru programa rada kolonije planiran je obilazak kulturno istoriskih spomenika Niša, prijem u Skupštini Grada, i izlet do manastira Sv. Đorđe u Temskoj, Manastira Sv. Petke i Sv. Bogorodice.

Za GSLU  Niš, Sonja Vukašinović
U zgradi Likovne kolonije u Sićevu biće u periodu od 5. do 13 avgusta organizovan Srpsko-italijanski umetnički dijalog kao rezidencijalni boravak petoro umetnika iz Italije i četvoro iz Srbije.

Organizator manifestacije je Galerija savremene likovne umetnosti Niš koja ima dugu tradiciju i veliko iskustvo u koncipiranju i realizovanju umetničkih susreta međunarodnog karaktera.

Tema manifestacije je Uticaj tradicije na umetničke prakse danas. Organizacioni odbor manifestacije opredelio se za ovu temu imajući na umu različito kulturološko nasleđe dve zemlje ali i potrebu za međusobnim umetničkim dijalogom kroz savremene prakse. Takođe poštujući istorijske veze Niša i Milana kao gradova Konstantina velikog, Organizacioni odbor je pozvao petoro umetnika koji žive i rade u Milanskoj regiji, a to su: Paolo Seđici (Paolo Seghizzi), Silvio Pocati (Silvio Pozzati), Alesia Meljo (Alessia Meglio), Roberto Đanineti (Roberto Gianinetti) i Klaudia Kanavezi (Claudia Canavesi). Od naših umetnika učesnici manifestacije biće: Lidija Uzelac i Slobodan Radojković (Niš), Kristina Pirković (Beograd), Jelena Šalinić Terzić (Kraljevo).

Tokom boravka u Sićevu umetnici će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa kulturno istorijskim nasleđem Niša i okoline (obilazak Sićevačke klisure i manastira,

arheološkog nalazišta Medijana, izložbene postavke Narodnog muzeja u Nišu, Tvrđave...). U okviru pratećih aktivnosti, predviđeno je da se učesnici susretnu sa kolegama iz Niša, stručnom javnošću i medijima naše sredine. Na osnovu prethodnog dogovora, svi učesnici će pre dolaska u Sićevo načiniti po jedan rad identičnih dimenzija od kojih će biti formirana mapa. Pored ovoga, po tradiciji svako od učesnika za fond Galerije SLU ostavlja po jedno delo načinjeno tokom učešća u manifestaciji.
Organizacioni odbor manifestacije čine: Roberto Đanineti, likovni umetnik i profesor Akademije lepih umetnosti i medija u Milanu, Slobodan Radojković i Bojan Živić, profesori Fakulteta umetnosti u Nišu, Milica Todorović i Radmila Kostić, istoričarke umetnosti, viši kustosi Galerije SLU Niš.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.

Za GSLU Niš - Milica Todorović
KOLONIJA SIĆEVO 2017.

1 - 10. septembra u zgradi Kolonije u Sićevu

Galerija savremene likovne umetnosti Niš obezbeđuje prevoz autobusom do Sićeva u 18 časova ispred Gradske kuće

Davne 1905. godine opčinjena lepotom Sićevačke klisure, velika srpska slikarka Nadežda Petrović upravo na ovom mestu okupila je svoje slovenačke i hrvatske kolege, sa kojima je studirala u Minhenu.

Te godine formirana je Prva jugoslovenska umetnička kolonija.U tom prvom sazivu pored Nadežde bili su još Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Ferdo Vesel, Paško Vučetić i Ivan Meštrović.

Opčinjeni sićevačkim krajolikom svako od njih je svoje impresije i posvećenost prirodi preneo i transponovao u pikturalni jezik i skulpturu.
Međutim, početak Balkanskog rata u kome je Nadežda izgubila svoj život, Prvog i Drugog svetskog rata kao i niz političkih događaja poremetilo je sve dalje planove.
Godine 1964. je na inicijativu niških umetnika i kulturnih radnika grada Niša Likovna kolonija Sićevo ponovo formirana, i od tada do danas traje u kontinuitetu.

Likovna kolonija Sićevo svojim celokupnim postojanjem / više od pola veka/ pratila je i na izvestan način podsticala razvoj savremene umetnosti kod nas, nastavljaući tradiciju Nadežde Petrović.

Po predlogu umetničkog Saveta likovne kolonije Sićevo čiji je predsednik Miodrag Daja Anđelković, magistar grafike , ovogodišnji saziv broji 11 učesnika iz Srbije /Beograda, Niša, Pančeva/, Švedske, Mađarske,Makedonije i Crne Gore.