G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
I Z L O Z B E N I   P A V I L J O N
radno vreme: 9 - 14 i 17 - 22 časova, ponedeljkom izložbeni prostor ne radi
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
IZLOŽBA SLIKA ACE MITROVIĆA
PAVILjON U TVRĐAVI 
9 - 26. martRođen u Kraljevu 1979.god.Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, a potom specijalističke  akademske studije  slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.Od 2010.god.član ULUS-a.

Dobitnik je nagrade za slikarstvo“ Momčilo Mitić“,Niš, /1998./,nagrade za crtež ALU Trebinje,/2002./,nagrade za slikarstvo ALU Trebinje /2003./ nagrade VI novembarskog likovnog salona ,Kraljevo 2006./

Samostalno je izlagao u Trebinju, Kraljvu, Aleksincu, Pirotu,Dimitrovgradu, Novom Beogradu, Vrnjačkoj Banji
U osnovi slikarskih istraživanja Ace Mitrovića nalazi se krajnje sublimiran, pročišćen likovni jezik koji se kreće od asocijativnog do potpuno apstraktnog.

Umetnik razrađuje osnovnu ideju pažljivo odabranim , izbalansiranim kolorističkim  vrednostima boja ističući fakturu slikarske materije.

Brižljivom konstrukcijom  slike  formira  vlastitu likovnu poetiku  u kojoj  dominiraju ravnoteža i sklad  dok osvetljenje koje dopire iz pozadine doprinosi mističnoj atmosferi.

Aco Mitrović je umetnik koji sigurnim koracima gradi  sopstveni likovni put kreirajući  krajnje sublimirane, harmonične celine  koje poseduju složena filozofska i estetska značenja.

Radmila KostićMEHMED SLEZOVIĆ:Meditacije na Seni
Paviljon u Tvrđavi, 28.03 - 16.04.2017.


Posle izložbe grafika u tehnici mecotinte i suve igle sa figurativnim motivima kojom se predstavio ljubiteljima umetnosti u Nišu 2010. godine Mehmed Slezović se predstavlja novom serijom pastela (odnosnio olovkama u boji) koje su nastale posle autorovog višemesečnog rezidencijalnog boravka u Parizu.

Nasuprot crno-bele faze u kojima je atmosfera stišana, kontrasti svetlosti i senki odmereni pojavljuje se nova koloristička serija sa primarnim motivom vode, u kojoj iskričave senke obala Sene dominiraju u čudesnoj, bestelesnoj atmosferi.

Umetnikova radoznalost je izražena pažljivim proučavanjem podneblja, beležeći sa lakoćom vlastita sanjarenja i meditacije, naglašavajući istovremeno fluidne aspekte stvarnosti.

U nemom dijalogu sa rekom koji izaziva duboka, poetska osećanja umetnik beleži iskričavo treperenje svetlosti, čaroliju trenutka u nameri da uhvati smisao ili registruje promenjive vizuelne efekte .

Pored toga, unutar motiva vode dolazi do stalne trensformacije, od mirne, ritmične igre talasa, do vujugavih senki koje formiraju čas koncentrične krugove, a čas u spirale ili mreže po površini.

Prateći igru lelujavih senki koje sugerišu formu i ritam kao i refleksiju svetlosti na površini talasa nagoveštava uzvišeni imaginarni svet u neprekidnoj promenjivosti.

Ako se u impresionizmu naglašavao fenomen svetlosti, pod čijim dejstvom se menjaju vizuelne forme, umetnik je otišao korak dalje modifikujući taj fenomen u sopstevnu kreativnu igru ispunjenu ne samo lirskim osećanjima, nego i mističnim, transcendentalnim segmentima.
Zalazeći u dublju filozofiju čoveka i kosmosa, Slezović nastoji da uhvati smisao, suštinu bivstvovanja postavljajući pitanje večnosti kroz skrivene metafizičke relacije.

Negujući čist likovni jezik i tematsku doslednost Mehmed Slezović istražuje, transponuje stvarnost naglašavajući asocijativne efekte svetlosti, kao delove promena unutar jednog kosmičkog prostora koje se razvijaju dalje u spiritualnoj atmosferi formirajući karakterističan vizuelni govor.

Radmila Kostić
Izložba Grafičke radionice Sićevo 2015-2016

Počev od 2005. godine Galerija savremene likovne umetnosti Niš 16 puta za redom okuplja grafičare u prelepom selu Sićevu nadomak Niša. Do sada je u grafičkoj radionici stvaralo 76 umetnika iz Srbije, Bugarske, Grčke, Italije, Kanade, Danske, Belgije, Makedonije, Meksika. Dragocena dela nastala su u radionici u zgradi Kolonije u Sićevu, koja je opremljena svim potrebnim materijalima i presom za duboku i visoku štampu. Na izložbi su zastupljena dela poslednja dva saziva održana u proleće 2015. i 2016. godine.Tokom zajedničkog sedmodnevnog boravka umetnici su radili, razmenjivali iskustva vezana za različite pristupe grafici, o tehnikama, novim materijalima, individualnim pristupima rada na matrici.

Bojan Otašević, Višnja Nikolić, Slobodan Radojković, Jovana Đorđević, Marija Sibinović i Viktor Moreno Terez proveli su sedam dana u periodu od 25. do 31. maja 2015. godine. Raznovrsnost grafičkih tenika, raznorodna poetika osnovne su karakteristike četrnaestog saziva.

Bojan Otašević, vrsni grafičar ostao je dosledan svom maniru, radeći na već započetoj temi portreta, ekspresivnim širokim potezima u boji. Slobodan Radojković neguje crtež realizovan u tehnici drvoreza. On nesebično unosi lični impuls na grafički otisak obogaćen pastelnom bojom i kompozicijom koja dominira. U tehnici duboke štampe Jovana Đorđević istražuje svetlost koja obasjava čitav otisak, bilo da je reč o pucanju ili bezdanu. Višnja Nikolić stilizovanim geometriskim oblicima u boji dočarava svoj prikaz mrtve prirode. Umetnik iz Meksika, Viktor Moreno Terez opčinjen sićevačkom prirodom preveo je svoje impresije u jedinstven jezik drvoreza i tako trajno zabeležio svoje utiske bogatom linijom kroz razigrane sićevačke insekte.

Aleksandar Leka Mladenović, Bojan Živić, Danijela Dimitrijević i Ivana Nasteska su proveli sedam dana u periodu od 30. maja do 5. juna 2016. godine.

Aleksandar Leka Mladenović radeći na polimeru kolažirane foto printove urbanih savremenih scena unosi savremeni duh čitavoj postavci. Bojan Živić opčinjen sićevačkim prizorom prenosi božanstvene stenolike obrise dočaravajući monumentalnost klisure. Dinamikom stvaranja kontarsnih površina i linearnih elemenata Danijela Dimitrijević u duhu enformela istražuje problematiku odnosa oblika i međuprostora. Vođena mogućnostima koje pruža kolografija stvara nove sadržaje obogaćene teksturalnim površinama. Raznovrsnost i bogatstvo grafičkih tehnika zastupljenih na postavci uveličava i Ivana Nasteska listovima akvatinte izvedene u boji sepije.

Slobodno možemo zaključiti da je značaj ove izložbe upravo u širokom rasponu grafičkih tehnika, raznovrsnosti tematskih i likovnih disciplina, grafičkoj preciznosti i odmerenosti svakog od umetnika.

Sonja Vukašinović
PAVILjON U TVRĐAVI

Izložba crteža MARION DEDIĆ /od 06-19.juna/

Marion Dedić, rođena (1976) u Nemačkoj. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član ULUS-a od 2009. godine. U statusu je samostalnog umetnika. Realizovala jedanaest samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim grupnim izložbama u zemlji i šire. 2013. godine dobitnica je pohvale žirija za digital art - HI Međunarodna izložba Žene slikari, Centar za kulturu Majdanpek; 2016. godine dobitnica nagrade za crtež - XIV Međunarodna izložba Žene slikari, Centar za kulturu Majdanpek; 2016. Pohvala umetničkog saveta za crtež - HHIII Jesenji likovni sal on, Velika Plana. Živi i radi u Grockoj, Beograd.

Marion Dedić je umetnik koji istražuje višeznačenjski  pojam tišine povezujući  trenutno duhovno stanje sa čistom likovnošću.

Zaustavljeni u svetu magičnog spokoja, njeni vizuelni iskazi se  vezuju za jasno definisanu, asocijativnu organsku formu koja svojom toplinom i taktilnošću nagoveštava različite emocije.Kroz  motive domaćih životinja /pas i svinja/ koje  dremaju sklupčane u  mirnoj, stišanoj  atmosferi oslobođene svake narativnosti,  svojom pojavnošću postavljaju zagonetne simbolične kodove za razmišljanja na nov, tragalački način. Različiti crtački materijali i postupci omogućavaju živim, dinamičnim linijama da dođu do izražaja ispunjavajući  jasno definisane oblike u ekspresivnom zanosu.

Pored toga, impulsivnim potezima,u kolopletu tankih, crnih linija unutar forme neguje rafiniran likovni jezik naglašavajući snagu samog stavalačkog procesa.Upotreba boje je svesno reducirana gotovo do monohromnog nivoa ističući jasan, sofisticiran linearni jezik u prvi plan. Marion Dedić se kreće u prostorima zagonetne  likovne igre sugerišući magične relacije  koje poseduju skrivena, simbolična značenja. Postižući čudesnu atmosferu fokusira se na sam trenutak  zaustavljen u vremenu i prostoru pronašavši put do suštine bića kroz lične, tajnovite sisteme.Putem asocijativnih i simboličnih oblika definiše sopstvene stavove i ideje podstičući na razmišljanje na nov, pre svega ,kreativan način.

Likovni jezik Marion Dedić u celini predstavlja vizuelizaciju jedne  ideje, svojevrsno emocionalno čišćenje koje se odvija u skladu i harmoniji  svih likovnih elementa uspostavljajući nevidljivi kontakt sa posmatračem.
   
Radmila Kostić
IZLOŽBA SLIKA  ALEKSANDRA DEVIĆA
U UTORAK, 20.JUNA 2017. GODINE U PAVILjONU NIŠKE TVRĐAVE SA POČETKOM U 20 SATI

Aleksandar Dević rođen je u Beogradu 1954. godine. Po završenoj Umetničkoj školi u Nišu završava Fakultet primenjene umetnosti u Beogradu 1978. Na istom fakultetu je i magistrirao 1998.

Od 1986. godine član je ULUSa. Pored slikarstva, grafike, grafičkog dizajna bavio se i kompijuterskom grafikom. Opčinjen kompijuterskom ekspanzijom i mogućnostima koje pruža u sveri savremene umetnosti i informisanja svoje znanje prenosi i na mlađe generacije baveći se nekoliko godina pedagoškim radom najpre kao profesor grafike i grafičkog dizajna u Umetničkoj školi u Nišu, a potom kao jedan je od osnivača grafičkog odseka na Fakultetu umetnosti u Nišu na predmetu Grafičke komunikacije i prostorne grafike radeći i kao jedan od prvih predavača. Od 2000 do 2004.bio je na čelu Galerije savremene likovne umetnosti Niš u zvanju direktor.U tom periodu osniva online časopis IIČ čiji je sada grafički urednik i član izdavačkog tima.

Do sada je priredio 6 samostalnih izložbi, dok je aktivno učestvovao svih ovih godina na kolektivnim izložbama članova ULUSa u zemlji Americi, Engleskoj.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja iz oblasti slikarstva, dizajna, marketinga, kratkometražnog filma.

Ipak, pored širokog spektra interesovanja i angažovanja u svim sferama likovne umetnosti, njegova najveća preokupacija i konstantna ljubav je slikarstvo. Dević  pronalazi individualni jezik, prepoznatljiv stil savremenog nadrealizma koji su prepoznali i mnogi američki galeristi i uvrstili ga u red savremenih stvaralaca iz ove oblasti.Njegova dela nalaze se u mnogobrojnim privatnim kolekcijama širom sveta poput Grčke, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Francuske i Amerike.
Aleksandar Dević traga za esencijom slikarskog prizora, on neguje, čuva i voli isprepletanu realnost i nadrealnost unoseći svoj lični emotivni gest. Motivi koji se prepliću na njegovim delima, otkrivaju dušu, harmoniju i sklad njegovog unutrašnjeg zanesenog bića, bilo da je reč o ženi, ratniku, pejzažu, mrtvoj prirodi, građevini iz prošlosti ili čak futurističkoj nadrealnoj sceni. On stvara sopstveni svet, toliko upečatljiv i snažan sa lebdećim likovnim elementima, ispunjen pikturalnom bojom u kojoj se ogleda slika u slici kao odraz u ogledalu.Naglašena perspektiva, lavirint dešavanja i prožimanja teatralne kompozicije kroz koloseum njegovih ideja  imaginarnog sveta Aleksandra Devića očarava i dodatno uzbuđuje poetičnost samog prikaza.

Njegova dela su savršeno mesto za bekstvo od surove realnosti, na koje nas umetnik odvlači pružajući nam mir i  spokojstvo za kojim svi čeznemo.

Sonja Vukašinović
Izložba ULUPUDS-a i primenjenih umetnika regiona Niš je jedna od retkih tradicionalnih manifestacija na polju primenjene umetnosti i dizajna u ovom delu Srbije koja beleži 40 godina postojanja.

Tokom protekle četiri decenije društvo ULUPUDS- regiona Niš je prtrpelo turbuletne periode: od godina procvata tokom sedamdesetih i osamdesetih, kada je Udruženje čak imalo svoj Statut i Pravilnik, kada su na godišnjoj izložbi izlagali isključivo članovi ULUPUDS-a regiona Niš, pa sve do devedesetih i početka novog Milenijuma kada rad Udruženja postepeno jenjava, a članstvo se postepeno osipalo, jer su članovi zbog otežane ekonomske situacije bili primorani da se bave nečim drugim.

Tokom društvenih promena izazvanih ratovima i materijalnm krizom , došlo je do zatvaranja fabrika kao što je EI Niš, MIN, NITEX, OMLADINKA..., a samim tim je ponestajalo posla za industrijske dizajnere, grafičke dizajnere, dizajnere tekstila, modne kreatore... koji su tokom niza godina svojom kretivnošću izdvajali u sam vrh primenjene umetnosti kod nas. Brojne nagrade i priznanja sa republičkih i svetskih sajmova najbolje govore o tome. Aktivnost društva u celini postepeno se gasila, sve manji broj primenjenih umetnika je imao prilike da se bavi svojim poslom, tako da su izložbe otvarane sa sve manje izlagača.

Zbog svega toga je Galerija savremene likovne umetnosti, kao matična institucija, u dogovoru sa predsednikom ULUPUDS-a Aleksandrom Pavićevićem nastojala da održi kontinuitet tako što je pozvala na izložbu (koja je u međuvremenu postala izložba bijenalnog tipa) i druge primenjene umetnike koji nisu članovi ULUPUDS-a otvarajući puteve mnogim, pre svega mladim, inovativnim umetnicima.

Imajući u vidu da u Nišu postoji Fakultet umetnosti sa departmanom primenjenih u metnosti od 2002.godine, kao i niz privatnih Fakulteta umetnosti i dizajna koji su iznedrili nove generacije primenjenih umetnika, organizator je odlučio da pruži jednaku šansu svima da upoznaju javnost sa najnovijim dostignućima iz oblasti primenjene umetnosti odgovarajući izazovima novog doba. Zbog toga na izložbi imamo paralelno sa tradicionalnim dizajnom starije generacije i nove, sveže ideje i stremljenja koje donosi mladađa generacija što čini ovu manifestaciju bogatijom i sadržajnijom.

Na ovogodišnjoj izložbi se predstavlja 48 umetnika sa gotovo svim sekcijama: od slikarstva, tapiserije, fotografije, skulpture, zidnog slikarstva, ilustracije,dizajna tekstila, kaligrafije, scenografije, video rada do najzastupljenije digitalne štampe iskazujući bogat kreativni potencijal sa krajnje individualnim načinom izražavanja.

Radmila Kostić