SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
www.gslunis.org
press
OFICIRSKI DOM

Izložba  Otisak vremena - 70 godina Grafičkog kolektiva 10.3 - 1.4.
Izložba slika Vesne Knežević 7.4 - 1.5.
Izložba skulptura Radoša Antonijevića 12.5 - 4.6
Izložba Izbor iz zbirki savremenog slikarstva  i savremene skulpture u kolekciji  GSLU povodom  50 godina GSLU Niš 9.6 - 29.6.
Izložba Izbor iz zbirke grafika i crteža iz kolekcije GSLU povodom 50 godina GSLU Niš  2 - 16.7.
Izložba Moderna - izbor iz kolekcije Kuća legata  8-28.9.
Izložba grafika i akvarela Endi Vorhola 1.10 - 20.10.
Retrospektivna  izložba dela Dragana Kostića 22.10 - 8..11.
Izložba Niški salon 12.11 - 12.12.
Izložba  Niški crtež 15.12 -15.1. 
PAVILjON U TVRĐAVIMultimedijalna izložba Dušana Markovića 2 - 21. 4.
Izložba studenata Fakulteta umetnosti Niš, Beograd, Novi Sad 23.4. - 6.5.
Izložba slika Tijane Fišić 7-24.5.

Izložba Izbor iz zbirki savremenog slikarstva  i savremene skulpture u kolekciji  GSLU povodom  50 godina GSLU Niš 9 - 29.6.
Izložba Izbor iz zbirke grafika i crteža iz kolekcije GSLU povodom 50 godina GSLU Niš 2 - 30.7.

Izložba skulptura, slika , grafika i video radova Srpsko- belgijski umetnički dijalog 20.8. - 20.9. 
Izložba crteža Đurđe Sivački 24.9 - 15.10
Izložba slika i crteža Sanje Madžarević20.10 - 8.11.
Izložba Likovna kolonija „Sićevo 2020“ 10.11 - 5.12.
SALON 77

Izložba grafika Danijele Dimitrijević 9 - 26.4. 
Izložba instalacija Gorana Delića  28.4 -17.5.
IZložba video instalacija Lidije Antanasijević 19.5 - 7.6.
Izložba savremenih medija povodom 50 godina GSLU Niš 9 - 29.6.
Izložba video radova Anice Vučetić 2 - 20.7.
Izložba skulptura Predraga Caranovića 23.7 - 6.8.
Izložba slika Nina Milivojević 18.8 - 2.9.
Izložba instalacija Kristine Janjić 3- 16.9.
Izložba skulptura Balše Rajčevića 17.9 - 4.10.
Izložba slika Miloša Naskovića 6-20.10.
P R E S S   2 0 2 0
ZAPISNIK SA SASTANKA
UMETNICKOG SAVETA GSLU
 
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ