G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
 
Dana 4. 7. 2017. održan je sastanak Umetničkog saveta Galerije savremene likovne umetnosti Niš Umetnički savet je radio u sastavu: predsednik - Dušan Otašević i članovi: Mileta Prodanović, Perica Donkov, Sonja Vukašinović i Milica Todorović.

Nakon pregledavanja 69 prispelih zahteva za izlaganje u tri izložbena prostora GSLU Niš (Salon 77, Paviljon u Tvrđavi i Oficirski dom) Umetnički savet je prihvatio sledeće zahteve

Za  Salon 77   -  ANITA MILIĆ, DANILO BOJIĆ, JOVAN STASIĆ, MIRJANA VRBAŠKI, NIKOLA MARKOVIĆ, TATJANA VONDRAČEK, BOBAN SAVIĆ GETO, MINA RAKIDžIĆ

Za Paviljon u Tvrđavi
-  GORDANA BAŠKOT I PETAR VUJOŠEVIĆ, JELENA ŠALINIĆ I ZORAN KOSTIĆ, MILjAN STEVANOVIĆ, SMILjA IVETIĆ, IVAN HADžI ZDRAVKOVIĆ, UDRUŽENjE STRIPARSKIH UMETNIKA SRBIJE dok je JELENI PETROVIĆ LUKOVIĆ I ANTANASIJU PUNIŠEVCU predloženo za imaju zajedničku izložbu.

Za Oficirski dom  -  projekat Desislave Hristove „Ulaz - Izlaz“, projekat Slavka Timotijevića COLLECTING IS CONNECTING, projekat Leposave Milošević Sibinović, projekat Biljane Vuković i Suzane Vučković „Iz kolekcije Međunarodnog trijenala grafike“, kao i zahtevi za samostalno izlaganje MIODRAGA MIŠKA PETROVIĆA i VLADE MILANOVIĆA.

Program će činiti još tradicionalne izložbe (Niški crtež, Likovna kolonija Sićevo, Likovni umetnici Niša, Niški salon) kao i izložbe po pozivu.


U Nišu, 4.7.2017.

Početak rada grafičke radionice Sićevo 4. jun 2018.godine u zgradi kolonije u selu Sićevu. Učesnici ovog saziva su : Henryk Krolikowski, Magda Split Krolikowska, (Poljska), Viktor Semenpeev (Makedonija), Snežana Petrović (Novi Sad), Jana Mitrovska i Ana Vanušić (Niš).

Grafička radionica u Sićevu nastala je 2005. godine.
i plod je namere Galerije savremene likovne umetnosti Niš da formira profesionalnu radionicu za grafiku. Tokom njenog formiranja, prikupljena je i nabavljena oprema kao i adaptacija prostora u zgradi Likovne kolonije u Sićevu, ispostavilo se da je o potrebi postojanja ovakvog prostora bilo reči i ranijih godina u niškim kulturnim krugovima. Pomenute 2005. Galerija je obeležila redak jubilej 100 godina od prvog okupljanja umetnika u Sićevu. S toga se činilo logično da u ovoj značajnoj godini otpočne sa radom radionica koja će činiti još jedan segment plodne aktivnosti naše Galerije i radionice je od stručnih krugova dočekana sa nepodeljenom podrškom. Kako pored Centra za grafičku i vizuelna istraživanja „Akademija“ u Beogradu i smederevske grafičke kolonije pri Kulturnom centru praktično ne postoji grafička radionica javnog karaktera. Prvih godina postojanja umetnici su se okupljali u maju i oktobru u trajanju od po sedam dana, po osmoro umetnika iz zemlje i inostranstva. Vodeći računa da dela ostaju zbirci grafika Galerije nose snažan lični pečat i duh vremena, pozivamo autore različitih generacija i stilskih opredeljelja.Od prvog zvaničnog okupljanja u jesen 2006. godine, želja organizatora je da sastav učesnika ima međunarodni karakter.Već s proleća 2008. godine u Sićevo dolaze prvi umetnici iz inostranstva i od tada svaki saziv ima goste i iz drugih zemalja. Do sada je u radu Grafičke radionice učestvovalo 87 grafičara iz Srbije, Danske, SAD, Grčke, Bugarske, Italije, Poljske, Meksika, Makedonije:Zoran Grmaš, Ana Bondžić, Simonida Radonjić,Dejan Stojanović, Miodrag Miško Petrović, Suzana Vučković, Dragan Coha, Ljubica Nikolić, Vladimir Vlajić, Maja Đurović, Maja Vasić Katić, Miodrag Anđelković, Biljana Vuković, Ivana Stanković, Ula Madsen, Ejpril Vulmer, Milena Maksimović Kovačević, Panajotis Kalojanis, Branko Nikolov, Jovanka Ulić, Lene Noer, Ivan Jovanović, Risto Antunović, Slađana Marinković, Emanuela Kovač, Petar Ognjanović, Nevena Stojisavljević, Milica Antonijević, Irma Vodeva, Branko Raković, Jelena Sredanovič, Stefanija Mitrakis, Franc Curk, Elizabet Metju, Mišel Barzan, Tamara Pajković, Žo An Vil, Maja Đurović, Peril Anderson, Dragana Fransis Bojić, Aleksandar Dević, Toni Vasić, Ranka Lučić Janković, Gorica Miletić Omčikus, Pia Skogberg, Slavoljub Stanković, Roberto Đanini, Sanja Žigić, Zoran Kostić, Velizar Krstić, Đulijani Masinote, Anica Radošević,Bojan Otašević, Višnja Nikolić, Slobodan Radojković, Jovana Đorđević, Marija Sibinović, Viktor Moreno Terez, Aleksandar Leka Mladenović, Bojan Živić, Danijela Dimitrijević, Ivana Nasteski, i poslednji saziv 2017. Mina Rakidžić, Vladimir Milanović, Ljubiša Brković, Veliko Maričevski.
Grafička radionica Sićevo 2018. predstavlja osamnaesto po redu okupljanje umetnika, grafičara u zgradi Kolonije u selu Sićevu nadomak Niša. Ovaj saziv biće realizovan u terminu: 4. do 11. juna 2018. godine.Učesnici ovog saziva su : Henryk Krolikowski, Magda Split Krolikowska, (Poljska), Viktor Semenpeev (Makedonija), Snežana Petrović (Novi Sad), Jana Mitrovska i Ana Vanušić (Niš).

Ovakav sastav učesnika plod je namere organizatora da radionica zadrži međunarodni karakter i okupi autore koji potiču iz različitih kulturnih miljea. Tokom zajedničkog sedmodnevnog boravka u Sićevu umetnici rade u tehnikama duboke ili visoke štampe i razmeniti iskustva vezana za različit pristup grafici, tehnikama rada na matrici i osobenostima štampe.

1.SNEŽANA PETROVIĆ, Novi Sad
Rođena 1977. g u Novom Sadu. Diplomirala na Fakultetu umetnosti u Novom Sadu 2004.godine na odseku grafika u klasi prof. Milana Stanojeva.Magistrirala je 2008. na istom fakultetu u klasi prof. Radovana Jandrića.Doktorirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Žarka Smiljanića.Od 2008 do 2016. radila kao docent na predmetu Grafika na Fakultetu umetnosti Edukons u Sremskoj Kamenici.Od 2017. radi na Fakultetu umetnosti u Novom Sadu kao stručni saradnik na Katedri za grafiku. Do sada je učestvovala na preko 130 grupnih i realizovala 17 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj umetnički i pedagoški rad od kojih izdvajamo specijalna i otkupna nagrada žirija „Premio Acqui“ za grafiku „Pogled iz drugog ugla“(1009), mecotinta na X Međunarodnom bijenalu grafike u Akvi Terme, Italija, kao i Druga nagrada na Bijenalu Milena Pavlović Barili 2017. u Požarevcu za sliku Skriveni putnik II, ulje na platnu.Član je ULUSa, SULUVa i Međunarodnog društva mecotinte.Njena dela nalaze se u mnogim privatnim kolekcijama kao i u nacionalnim galerijamai muzejima širom sveta.
2. VIKTOR SEMENPEEV, Makedonija
Rođen 1987. Diplomirao na Fakultetu umetnosti u Novom Sadu. Zapošljen u štampariji Sofija u Bogdanovcima. Učestvovao na mnogim kolektivnim izložbama u Srbiji i Makedoniji.
3. ANA VANUŠIĆ, Niš
Rođena 1979.Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosi u Beogradu u klasi profesora Ivice Rakića.Od 2004. godine predaje u školi za tekstil i dizajn Leskovac kao profesor grafičke grupe predmeta.Izlagala na nekoliko kolektivnih izložbi.
4. JANA MITROVSKA, Niš
Rođena 1994.Diplomirala na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi profesora Bratislava Bašića. Trenutno je na master studijama na istom fakultetu.Učestvovala je na nekoliko kolektivnih izložbi i nekoliko kolonija u zemlji, Bugarskoj i Makedoniji.
5. HENRIK KROLIKOVSKI,Poljska
Diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Krakovu, 1997. diplomirao na Papalnoj teološkoj akademiji, Liturgiski institut u Krakovu. Doktorirao na Univerzitetu Marija Kiri u Lublinu . Od 2000. godine radi kao akademski nastavnik.Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja iz oblasti grafike na međunarodnim izložbama širom sveta.(Rusija, Španija, Poljska, Srbija i Argentina).
Samostalno izlagao više puta u SADu, Poljskoj, Rumuniji, Danskoj. Učestvovao je na mnogobrojnim međunarodnim izložbama širom sveta.
6. MAGDA SPLIT KROLIKOVSKA, Poljska
Diplomirala na Svietokriziska akademija u Kielcu, Poljska, Doktorirala na Pedagoškom univerzitetu u Ktakovu. Od 2009. bavi se i pedagoškim radom kao univerzitetski profesor. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja iz oblasti grafike (Srbija, Češka, Rumunija, Španija, Japan ).Samostalno izlagala u Poljskoj i inostaranstvu više puta (SAD, Rumunija, Danska). Učesnik je mnogobrojnih međunarodnih izložbi iz oblasti grafike širom sveta.


Za GSLU Niš, Sonja Vukašinović