G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
 
Dana 4. 7. 2017. održan je sastanak Umetničkog saveta Galerije savremene likovne umetnosti Niš Umetnički savet je radio u sastavu: predsednik - Dušan Otašević i članovi: Mileta Prodanović, Perica Donkov, Sonja Vukašinović i Milica Todorović.

Nakon pregledavanja 69 prispelih zahteva za izlaganje u tri izložbena prostora GSLU Niš (Salon 77, Paviljon u Tvrđavi i Oficirski dom) Umetnički savet je prihvatio sledeće zahteve

Za  Salon 77   -  ANITA MILIĆ, DANILO BOJIĆ, JOVAN STASIĆ, MIRJANA VRBAŠKI, NIKOLA MARKOVIĆ, TATJANA VONDRAČEK, BOBAN SAVIĆ GETO, MINA RAKIDžIĆ

Za Paviljon u Tvrđavi
-  GORDANA BAŠKOT I PETAR VUJOŠEVIĆ, JELENA ŠALINIĆ I ZORAN KOSTIĆ, MILjAN STEVANOVIĆ, SMILjA IVETIĆ, IVAN HADžI ZDRAVKOVIĆ, UDRUŽENjE STRIPARSKIH UMETNIKA SRBIJE dok je JELENI PETROVIĆ LUKOVIĆ I ANTANASIJU PUNIŠEVCU predloženo za imaju zajedničku izložbu.

Za Oficirski dom  -  projekat Desislave Hristove „Ulaz - Izlaz“, projekat Slavka Timotijevića COLLECTING IS CONNECTING, projekat Leposave Milošević Sibinović, projekat Biljane Vuković i Suzane Vučković „Iz kolekcije Međunarodnog trijenala grafike“, kao i zahtevi za samostalno izlaganje MIODRAGA MIŠKA PETROVIĆA i VLADE MILANOVIĆA.

Program će činiti još tradicionalne izložbe (Niški crtež, Likovna kolonija Sićevo, Likovni umetnici Niša, Niški salon) kao i izložbe po pozivu.


U Nišu, 4.7.2017.

Umetnički savet Galerije savremene likovne umetnosti Niš u sastavu: Dušan Otašević (predsednik), Mileta Prodanović, Perica Donkov, Sonja Vukašinović i Milica Todorović je nakon pegledavanja 96 prispelih  zahteva za izlaganje  u narednoj godini, na sednici održanoj 19. juna 2018. godine prihvatio sledeće zahteve:

Za Oficirski dom: Art Distikt (projekat Dizajn u doba Juge), Ivona Fregl (projekat Umetnost osamdesetih i devedesetih godina), Vesna Milunović, Višnja Petrović i Mile Radičević

Za Paviljon: Milica Antonijević i Dušan Novaković, Ljiljana Stojanović, Svetlana Volic, Vladimir Stanković, Dragana Žarevac i Ivana Dragutinović, Stefan Lukić, Nebojša Adamović i Veljko Vučković, Strip scena Srbije.  Status rezerve ima Snežana Rančić.

Za Salon 77: Andeja Petraković, Dejan Trajković, Goran Delić, Jelena Glišić, Milica Rakić, Miloš Milosavljević, Sanja Dević, Nataša Dejanović, Snežana Petrović, NKC.Status rezerve ima Jefimija Kocić

U Nišu, 20. Juna 2018.
Gordana Baškot i Petar Vujošević : Stone and silk
Salon 77, 14. avgust, 20 časova

Izložba slika u tehnikama slikane svile i mozaika “Stone and silk” biće otvorena u utorak 14. avgusta u 20 časova u Salonu 77 u Tvrđavi. Autori su Gordana Baškot i Petar Vujošević, umetnici iz Beograda.

Postavljanjem u prvi plan izbor načelno veoma različitih materija za umetnički rad, autori Gordana Baškot i Petar Vujošević primerom svojih individualnih praksi objašnjavaju intermedijalnost umetničkog struktuiranja, sa opštim zaključkom da izložene zajedno radove izvedene u slikanoj svili, kod Gordane i radove Petra Vujoševića, u mozaiku, više možemo posmatrati u odnosu poetičkog nadovezivanja nego što je uopšte moguće uvideti sukob njihovih materijalnosti. Duboka kontemplacija stoji u osnovi oba autorska pisma, zajedničko pronicanje u eteričnost veza kulturno-istorijskog nasleđa i informatičke svakodnevice, naglašena potreba za prirodnošću i duhovnosti.

Gordana Baškot je diplomirala 1985. na slikarskom odseku FLU u Beogradu, gde je i magistrirala. Kao Fulbrajtov stipendista usavršavala se na Univerzitetu SUNY Olbani u Njujorku, gde radila kao asistent na predmetu crtanja i slikanja. Od 2003. do 2012. godine periodično je studijski boravila u Indiji, Nepalu, Šri Lanki, Japanu i Kini.

Realizovala je 10 samostalnih izložbi u Beogradu, Olbaniju, Njujorku i Jerevanu i veći broj učešća na kolektivnim izložbama u Evropi, Americi i Aziji. Živi u Beogradu, bavi se slikanjem i prevođenjem.

Petar Vujošević je diplomirao slikarstvo i magistrirao zidno slikarstvo na FLU u Beogradu. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Autor je i osnivač Beogradskog festivala mozaika. Osnovao je Festival umjetnosti Virski  u Baru i Virpazaru. Realizovao 2018. godine projekat Via diagonalis (Kragujevac, Aleksinac, Pirot)  kao susret mozaičara Bugarske i Srbije. Sa troje kolega osnovao je 2001. mozaičarsku grupu Ametist, sa kojom je do 2013. organizovao 33 izložbe kroz  7 velikih projekata. Od 2006. godine u Beogradu organizuje izložbu Mozaik malog formata.
Samostalno  izlagao 15 puta (Beograd, Bar, Podgorica, Užice, Petrovac, Zrenjanin, Kragujevac, Budva, Pančevo) i na preko 150 grupnih izložbi. Živi i radi u Beogradu kao samostalni likovni umetnik. Povremeno objavljuje članke i kritike u dnevnim novinama i časopisima.

Milan Ristić


U četvrtak, 16. avgusta s početkom u 20 sati u Oficirskom domu je otvaranje izložbe grafika pod nazivom „Aproprijacije“ umetnika iz Beograda - Vladimira Milanovića. Izložbu čine radovi nastali tokom poslednjih pet godina izvedeni u tehnikama digitalne i sito štampe.

Vladimir Milanović je umetnik izrazite samosvojnosti i likovne upečatljivosti čija je posebnost prepoznata i na međunarodnoj sceni. Razvija grafički opus specifičnog postmodernog koncepta u kome „citat“ egzistira kao autentičan primer vizuelizacije ličnog promišljanja sveta i umetnosti sadašnjeg vremena. Referentna dela istorijsko umetničkog nasleđa različitog porekla i vremena nastanka (od antike do renesanse i baroka) umetnik sučeljava sa prizorima iz savremenog života često dokumentarne građe, fotografskog porekla. Tako je recimo čuvena Rafaelova „Atinska škola“ mizanscen za grupu huligana, poprište „Bitke kod Isa“ Aldorfera preobraženo je u deponiju industrijskog otpada a pejzaž sa Fragonarove „Ljuljaške“ je zatrpan plastičnim kesama... Ovakvim pristupom Vladimir Milanović registruje istorijsku memoriju, na neki način „prisvaja“ dela svojih predhodnika, otuda i simboličan naziv izložbe Aproprijacije ali i pokazuje jasnu potrebu i spremnost za ne samo vizuelnu već i misaonu i pojmovnu preformulaciju. Primenom digitalne tehnologije umetnik kombinuje dva narativa, sublimira prošlost i sadašnjost i na simboličan način upozorava da su civilizacijski tokovi nepovratno krenuli stranputicom.

Najnovija serija radova Vladimira Milanovića prirada žanru mrtve prirode, pokazuje izvesne promene u likovnom rukopisu umetnika i načinu realizacije. Osnovni koncepcijski pristup je isti - autor reintempretira početne uzore preuzete uglavnom iz baroknog slikarstva dodajući fragmente koji jasno aludiraju na sadašnjost ali ih likovno definiše u maniru pop arta sa naglašenim kolorističkim vrednostima i krupnim tačkastim rasterom. Ove grafike izvedene su u tehnici sito štampe.

Vladimir Milanović (1979, Beograd) se školovao na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu gde je i doktorirao. Realizovao je 12 samostalnih izložbi (Srbija, Francuska, Nemačka, Bosna i Hercegovina). Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama uključujući mnoga međunarodna bijenala i trijenala savremene grafike (Japan, Belgija, Kanada, Poljska, Portugal, Bugarska, Hrvatska, Nemačka, Tajvan). Dobitnik je više nagrada među kojima su: Veliki pečat Beogradskog grafičkog kolektiva (2014), pohvala na X Međunarodnom trienalu grafike u Liježu (2015), nagrada sponzora VII trienala grafike u Sofiji (2016), druga nagrada na EX YU konkursu za grafiku u Beogradu (2016) pohvala na bijenalu grafike u Lođu (2017).

Zaposlen je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, trenutno u zvanju docenta.

Prošle godine učestvovao je u radu Grafičke radionice „Sićevo“. Njegova prva samostalna izložba u Nišu trajaće do 8. septembra.

Za GSLU Niš - Milica Todorović