G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
 
Dana 4. 7. 2017. održan je sastanak Umetničkog saveta Galerije savremene likovne umetnosti Niš Umetnički savet je radio u sastavu: predsednik - Dušan Otašević i članovi: Mileta Prodanović, Perica Donkov, Sonja Vukašinović i Milica Todorović.

Nakon pregledavanja 69 prispelih zahteva za izlaganje u tri izložbena prostora GSLU Niš (Salon 77, Paviljon u Tvrđavi i Oficirski dom) Umetnički savet je prihvatio sledeće zahteve

Za  Salon 77   -  ANITA MILIĆ, DANILO BOJIĆ, JOVAN STASIĆ, MIRJANA VRBAŠKI, NIKOLA MARKOVIĆ, TATJANA VONDRAČEK, BOBAN SAVIĆ GETO, MINA RAKIDžIĆ

Za Paviljon u Tvrđavi
-  GORDANA BAŠKOT I PETAR VUJOŠEVIĆ, JELENA ŠALINIĆ I ZORAN KOSTIĆ, MILjAN STEVANOVIĆ, SMILjA IVETIĆ, IVAN HADžI ZDRAVKOVIĆ, UDRUŽENjE STRIPARSKIH UMETNIKA SRBIJE dok je JELENI PETROVIĆ LUKOVIĆ I ANTANASIJU PUNIŠEVCU predloženo za imaju zajedničku izložbu.

Za Oficirski dom  -  projekat Desislave Hristove „Ulaz - Izlaz“, projekat Slavka Timotijevića COLLECTING IS CONNECTING, projekat Leposave Milošević Sibinović, projekat Biljane Vuković i Suzane Vučković „Iz kolekcije Međunarodnog trijenala grafike“, kao i zahtevi za samostalno izlaganje MIODRAGA MIŠKA PETROVIĆA i VLADE MILANOVIĆA.

Program će činiti još tradicionalne izložbe (Niški crtež, Likovna kolonija Sićevo, Likovni umetnici Niša, Niški salon) kao i izložbe po pozivu.


U Nišu, 4.7.2017.
    Nikola Džafo - slike, od 20. oktobra do 10. novembra, otvaranje izložbe u 18 sati, Oficirski dom         Paviljon u Tvrđavi, izložba Laure Dimitrove i Stefana Altakova, ''re-cycle / re-create'', 5 - 18.10. 2017. Radno vreme: od 10 do 20 časova - ponedeljkom ne radi.         Salon 77, izložba slika i skulptura Ivore Dajić, 10 - 22.10. 2017. Izložbu možete posetiti svakog dana od 12 do 18 časova - ponedeljkom ne radi          

         
Народни музеј Врање расписује конкурс за учествовање на

"ШЕСТОМ БИЈЕНАЛУ УМЕТНИКА ВРАЊА"


Текст конкурса на ћирилици можете преузети овде

Текст конкурса на латиници можете преузети овде
Пријавни лист можете преузети овде
Ponovno radi Atelje Džafo

Prisutan i aktivan u umetničkom i kulturnom životu skoro četiri decenije, Nikola Džafo je profesionalnu karijeru počeo na ovdašnjoj slikarskoj sceni. Uspešan slikar, čija su interesovanja usmerena ka iskustvima i praksama transavangarde krajem osamdesetih, rešava da umetnički život nastavi u Švedskoj iz koje se, nedugo zatim, vraća zbog dramatičnih previranja u zemlji. Početkom devedesetih, Džafo napušta dotadašnji umetnički pristup, slikarstvo, i izlaganje u galerijama zamenjuje javnim prostorom, a razlog je njegova potreba da reaguje na sve sa čime će se naše društvo suočavati kroz političke krize, ratove, izolaciju i sunovrat svih vrednosti. Uz moto “etika pre estetike”, započinje svoju drugu umetničku borbu sa zadatkom odbrane vrednosti slobodnog društva, ljudskog i umetničkog dostojanstva. Već 1993. godine pokreće grupu LED ART i u saradnji sa drugim umetnicima realizovaće više od trideset performansa, umetničko-aktivističkih i participativnih dešavanja. Polovinom devedesetih bio je saosnivač Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, još jednog mesta otpora sveopštem haosu poslednje decenije XX veka, gde će inicirati i izvoditi niz javnih događaja (javna šišanja, posete deponijama, “rekonstrukcije zločina”), kao kritičku reakciju na tadašnji društveno-politički kontekst.

Kraj devedesetih i početak dvehiljaditih za Nikolu Džafa je vreme da se napravi presek stanja, preispitaju prethodni učinci i u tom kontekstu nastaje simbolička akcija prefarbavanja slika belom bojom na samostalnoj izložbi u galeriji ULUS, kao i projekat „Kunstalger - živeti u Srbiji“, koji je objedinio i sumirao gotovo decenijiski umetničko-društveni angažman.

Povratak iz Beograda u Novi Sad označiće novo poglavlje u Džafovim društveno-umetničkim aktivnostima; najpre osniva Multimedijalni centar “Led art”, a odmah potom pokreće kultni prostor Art kliniku. S idejom da umetnost može da menja i leči svet, Džafo i kolege, kroz brojne programe i događanja, uz konstantu borbu za preživljavanje, održavaju novasadsku umetničku i kulturnu scenu vrlo živom i dinamičnom. Kao tim “dežuraju” do 2013, kad proglašavaju eutanaziju Art klinike, ali vrlo brzo nakon pregrupisavanja u novom prostoru pokreću Šok zadrugu, koja će delovati na istim etičkim principima i zadacima kao i prethodna umetnička udruživanja, uz krilaticu “samo zadrugarstvo može spasiti svet od katastrofe”. Okupljeni umetnici uglavnom mlađe generacije, u Šok zadruzi do danas su realizovali niz programskih aktivnosti, različitih strategija i pristupa širokoj publici, otvarajući i problematizujući u javnom prostoru/diskursu niz tema i pitanja koja se tiču (ne)uslova u kojima umetnici rade i njihovog krajnje nezavidnog položaja danas i ovde. Timski rad i razmenu Nikola Džafo poslednjih nekoliko godina inicira i kroz cikluse kolektivnih crtanja u kojima učešće uzimaju drugi umetnici kao i učenici škole za osobe sa posebnim potrebama “Milan Petrović” u Novom Sadu. U postupku kreiranja jednog zajedničkog umetničkog crteža ili slike, Džafa će, kao i u svim njegovim prethodnim inicijativama, najviše zanimati procesi i mogućnosti sinergija u udruženom delovanju.

Na iskustvima kolektivne crtačke/slikarske prakse nastaje i noviji autorski ciklus “Večera za zeca”, koji će Džafu biti uvod u još jedno podvlačenje crte, svojevrsnu autorefleksiju dosadašnje umetničke prakse i pokušaj da razjasni zašto je nekim angažmanima u ranijem periodu davao prednost. Ponovnim aktiviranjem Ateljea Džafo umetnik se vraća slikarstvu, poslu koji mu najviše leži i crtanju kao najobjektivnijoj raspravi u nastojanju, kako kaže, da ublaži gubitke. Ciklus se sastoji od sedam slika velikog formata, kao sedam dana, sedam grehova… i za početak ima jedan od Džafovih prepoznatljivih motivskih i simboličkih sadržaja - zeca. Kod njega će se već sredinom devedesetih godina u radu pojaviti zec, najpre bojažljivo, da bi vremenom postao i svojevrsna autorova preokupacija koja će rezultirati kompleksnim projektom „Muzej zeca“ sa više od 2000 što unikatnih, što darovanih umetničkih i drugih predmeta sa motivom ili u obliku zeca. Zec će biti i glavni protagonista niza hepeninga i izložbi u Novom Sadu, Beogradu i u drugim gradovima, postajući za umetnika „snažna metafora za sve probleme i bolesti našeg društva, lokalne zajednice, ali i za radosti, uspehe i zadovoljstva”. Zec je u novom ciklusu slika u središtu ikonografskog narativa koji će spajati i uvezivati različite vizuelne reference iz istorije umetnosti, od ilustracija iz srednjovekovnih manuskripta, preko slikarskih dela rokokoa, ekspresionizma, do nadrealizma i transavangarde. Koliko god bile obeležene formalno-estetskim momentom, Džafovim pažljivim izborom motivskih detalja i citata iz dela poput Devojka koja jede pticu Renea Magrita, Zec za večeru italijanskog umetnika Sandra Kije ili Pet žena na ulici nemačkog ekspresioniste Ernsta Ludviga Kirhnera, ove slike u svojim simboličkim potencijalima ipak ostaju na liniji umetnikovog karakterističnog aktivističkog duha, pronicljivih opservacija društveno-političke realnosti. Aktuelni ciklus zapravo je nastavak Džafovog posla započetog osamdesetih godina prošlog veka, sa slikama-objektima, triptisima, čiji će prizori grotesknih kirhnerovskih figura vojnika bez šaka, muških voajera i ženskih nagih tela u situacijama nagovešataja mogućeg nasilnog čina, na izvestan način biti umetnikovo predviđanje društvenog i moralnog pada te destrukcije koja će zadesiti ovdašnje prostore.

Na ovoj izložbi predstavljena je i serija pratećih asemblaža koji su nastajali od različitih vrsta odbačenih, istrošenih, vremenom nagriženih predmeta i stvari, slikarskog materijala, isečenih slikarskih platana, preuzimajući ovaj put funkciju poetskih fusnota i komentara na trajanje i istrajavanje Džafove lične, umetničke i društvene borbe za bolji i dostojanstveniji svet!

Miroslav Karić


Nikola Džafo je rođen 1950. u Novom Sadu. Diplomirao slikarstvo na FLU Beograd, 1978, magistrirao na istom fakultetu 1981. Član Udruženja likovnih umetnika Srbije i Vojvodine. Od 1990. pasivizira bavljenje slikarstvom i maksimalno je aktivan u borbi za društvene vrednosti i umetnički dignitet. Idejni tvorac i pokretač grupe LED ART (1993), s kojom kreira i realizuje više od trideset projekata. Suosnivač Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu (1995) i Multimedijalnog centra “Led art” u Novom Sadu (2000). Iste godine, u podrumu u ulici Grčkoškolska 5, pokreće Art kliniku, s utopijskom idejom da umetnost može da menja i leči svet. Godine 2013, posle eutanazje Art klinike, u novom radnom prostoru učestvuje u pokretanju i formiranju Šok zaDruge, koja pokušavada stane na noge i funkcioniše na istim etičkim principima kao i prethodna umetnička udruženja.Od 2013. Ponovo se bavi slikanjem, vajanjem, crtanjem, zanatima koje je izučavao.
Za izložbu „Lepus in fabula“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dobio Politikinu nagradu, 2012.
Poštovani

Obaveštavamo vas da Galerija savremene likovne umetnosti Niš priprema izložbi „Niški crtež 2017“ koja će biti realizovana u zgradi Oficirskog doma u periodu od 12. decembra 2017. do 10. januara 2018.

Ovogodišnja izložba održaće se pod nazivom  PRO & CONTRA / ZA I PROTIV.

Pozivamo vas da rad koji odrovara temi dostavite Galeriji SLU Niš najkasnije do 18. novembra 2017. Dimenzije i tehnika nisu ograničeni. Pravo učešća imaju akademski obrazovani umetnici svih generacija. Izbor radova za izložbu obaviće tročlani žiri.

Rad sa popunjenim formularom poslati poštom ili doneti na adresu: GalerijaSLU Niš, Kej kola srpskih sestara ½, 18000 Niš.
Patricipacija za učešće na izložbi je 500 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun GalerijeSLU Niš 840-556668-76 Uprava za trezor.
GalerijaSLU Niš je u obavezi da u roku od 30 dana nakon završetka izložbe vrati autoru rad uz jedan primerak kataloga.

Unapred hvala na saradnji.
GSLU Niš

Poziv i formular možete preuzeti
ovde