G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
Galerija savremene likovne umetnosti Niš raspisuje


KONKURS ZA IZLAGANjE U 2018 GODINI


u izložbenim prostorima:

Galerija „Srbija“ (280m2)

Paviljon u Tvrđavi (240m2)

Salon 77 (64m2)


Konkurs je namenjen diplomiranim likovnim i vizuelnim umetnicima koji u predhodnih pet godina nisu izlagali u Nišu i istoričarima umetnosti za autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti.

Materijal za konkurs:

- Do deset fotografija radova koji se predlažu za izlaganje ( u JPG formanu, veličine do 2 MB)

- Koncept izložbe u pisanoj formi (najviše jedna šlajfna teksta)

- Profesionalna biografija

Materijal za konkurs slati poštom na adresu Kej Kola srpskih sestara ½, 18000 Niš ili u elektronskoj formi na adresu konkursgslunis@gmail.com

Konkurs je otvoren do 1. juna 2017.
Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Galerije www gslunis.org
SAOPŠTENjE ZA MEDIJE

U četvrtak  11. maja sa početkom u 20 sati,  u Salonu 77 održaće se otvaranje izložbe skulptura i crteža Đorđa Aralice, vajara iz Beograda.

Đorđe Aralica je rođen 1963 godine u Otočcu. Diplomirao je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1993. godine. Član je ULUS-a i ULUPUDS-a. Ima status slobodnog umetnika. Do 1999. godine radio je na konzervaciji živopisa i kamene plastike naših srednjovekovnih matastira. Kasnije studijski boravio u Ameriji, Turskoj, Izraelu, Grčkoj. Realizovao je sedamnaest samostalnih izložbi u mnogim gradovima Srbije  i u Izraelu i Americi. Učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Skulpture radi u različitim materijalima (terakota, metal i kamen). Kako sam umetnik kaže njegovo umetničko interesovanje je u domenu istraživanja međuodnosa skulptoralne forme, medija i prostora kao i česte suprotstavljenosti umetnosti skulpture efemernom kontekstu savremenog sveta.

Izložbu u Nišu, simboličnog naziva DNK,  čine skulpture nastale tokom poslednjih desetak godina kada opusom umetnika dominiraju dela koja imaju uzore u predmetima iz svakodnevnog života (knjige, kape, šeširi...).  Lična iskustva, stečena na osnovu boravka u različitim sredinama, autora dovode do konstatacije da su ovi predmeti koliko slični na različitim meridijanima toliko i specifični, tipični, prepoznatljivi. Tako su motivi njegovih skulptura:  kaubojski šeširi, gospodski cilindri, vojničke šapke, sportski kačketi, antičke amfore ...  odnosno predmeti u kojima umetnik prepoznaje  nosioce DNK materijala obređenih vremena, sredina, staleža, profesija ili zanimanja. Vešto odabran materijal u kojem su skulpture realizovane simbolično vizualizuje sam DNK lanac i potpuno je u funkciji  umetnikove  ideje.

Iako u svojoj vajarskoj interpretaciji Đorđe Aralica podržava formu realnih predmeta, skulptorskim materijalom i dimenzijama koje su znatno veće od prirodnih, sugeriše činjnicu da verizam nije njegova tendencija već namera da se ovim motivima da drugačija kontekstualizacija i svakako da se pruži mogućnost posmatraču da na osnovu sopstvenog iskustva komunicija sa njihovim novokreiranim misaonim, vizuelnim i emotivnim sadržajem.
Izložba će trajati do 29. maja.

Za GSLU Niš
Milica TodorovićPozivaju se umetnici koji nisu preuzeli svoja dela sa predhodnih izližbi da hitno dođu po svoje radove jer se Galerija ''Srbija'' seli do 1. juna 2017. god.