G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
 
POZIVAMO VAS NA SVEČANO OTVARANjE IZLOŽBE SLIKA
ALEKSANDRA DEVIĆA
U UTORAK, 20.JUNA 2017. GODINE U PAVILjONU NIŠKE TVRĐAVE SA POČETKOM U 20 SATI

Aleksandar Dević rođen je u Beogradu 1954. godine. Po završenoj Umetničkoj školi u Nišu završava Fakultet primenjene umetnosti u Beogradu 1978. Na istom fakultetu je i magistrirao 1998.

Od 1986. godine član je ULUSa. Pored slikarstva, grafike, grafičkog dizajna bavio se i kompijuterskom grafikom. Opčinjen kompijuterskom ekspanzijom i mogućnostima koje pruža u sveri savremene umetnosti i informisanja svoje znanje prenosi i na mlađe generacije baveći se nekoliko godina pedagoškim radom najpre kao profesor grafike i grafičkog dizajna u Umetničkoj školi u Nišu, a potom kao jedan je od osnivača grafičkog odseka na Fakultetu umetnosti u Nišu na predmetu Grafičke komunikacije i prostorne grafike radeći i kao jedan od prvih predavača. Od 2000 do 2004.bio je na čelu Galerije savremene likovne umetnosti Niš u zvanju direktor.U tom periodu osniva online časopis IIČ čiji je sada grafički urednik i član izdavačkog tima.

Do sada je priredio 6 samostalnih izložbi, dok je aktivno učestvovao svih ovih godina na kolektivnim izložbama članova ULUSa u zemlji Americi, Engleskoj.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja iz oblasti slikarstva, dizajna, marketinga, kratkometražnog filma.

Ipak, pored širokog spektra interesovanja i angažovanja u svim sferama likovne umetnosti, njegova najveća preokupacija i konstantna ljubav je slikarstvo. Dević  pronalazi individualni jezik, prepoznatljiv stil savremenog nadrealizma koji su prepoznali i mnogi američki galeristi i uvrstili ga u red savremenih stvaralaca iz ove oblasti.Njegova dela nalaze se u mnogobrojnim privatnim kolekcijama širom sveta poput Grčke, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Francuske i Amerike.
Aleksandar Dević traga za esencijom slikarskog prizora, on neguje, čuva i voli isprepletanu realnost i nadrealnost unoseći svoj lični emotivni gest. Motivi koji se prepliću na njegovim delima, otkrivaju dušu, harmoniju i sklad njegovog unutrašnjeg zanesenog bića, bilo da je reč o ženi, ratniku, pejzažu, mrtvoj prirodi, građevini iz prošlosti ili čak futurističkoj nadrealnoj sceni. On stvara sopstveni svet, toliko upečatljiv i snažan sa lebdećim likovnim elementima, ispunjen pikturalnom bojom u kojoj se ogleda slika u slici kao odraz u ogledalu.Naglašena perspektiva, lavirint dešavanja i prožimanja teatralne kompozicije kroz koloseum njegovih ideja  imaginarnog sveta Aleksandra Devića očarava i dodatno uzbuđuje poetičnost samog prikaza.

Njegova dela su savršeno mesto za bekstvo od surove realnosti, na koje nas umetnik odvlači pružajući nam mir i  spokojstvo za kojim svi čeznemo.

Sonja Vukašinović
U četvrtak, 22. juna, sa početkom u 20 sati,  u Salonu 77 je otvaranje izložbe Milana Kulića - vajara mlađe generacije.

Milan Kulić je rođen 1988. u Novom Sadu. Osnovne i master akademske studije  završio je na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu. Realizovao je sedam samostalnih izložbi. Učestvovao je na velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Italija, Kanada). Bio je stipendista Fonda za mlade talente i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dobitnik je više nagrada tokom školovanja - nagrada Sreten Stojanović, za rezultate u skulpturi (2011) i Nagrada za skulpturu u materijalu SO Savski venac (2010. i 2012).
Tokom letnjeg semestra školske 2012/13 godine bio je demonstrator na predmetima  Skulptura u kamenu, Tehnologija vajarstva na FLU u Beogradu. Član je ULUS-a.
Izložbu u Nišu čine crteži i skulpture malog formata livene u mesingu,bronzi i aluminijumu.
Skulptorski izraz Milana Kulića počiva na leksici apstraktne umetnosti. Oslobađajući svoja dela zavisnosti od realnog i mimetičkog autor se koncentriše na  istraživanje odnosa između geometrijskih formi postižući sklad između formalnog i sadržinskog, vidljivog i zamišljenog, iskustvenog i imaginarnog. Njegova skulpture iako kohezivnih formi u suštini su „graditeljskog“ tipa, imaju svoju arhitektoniku, složenih su kompozicionih rešenja i  počivaju na dobro proučenim odnosima konstitutivnih elemenata sa aspekta njihovih formi, proporcija i položaja.  Ovakvim pristupom dela Milana Kulića iako statična i  nevelikih dimenzija daju utisak dinamike, vitalizma i monumentalnosti.
Zastupljeni crteži u formalnom i idejnom kontekstu u sadejstvu su sa skulpturama i ilusturu put umetnikovog razmišljanja i istraživanja geometrijskih odnosa od dvodimenzonalne površine do trodinemzionalnog oblika.   

Izložba će trajati do 9. jula.


Za GSLU Niš
Milica Todorović