G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
 
Dana 4. 7. 2017. održan je sastanak Umetničkog saveta Galerije savremene likovne umetnosti Niš Umetnički savet je radio u sastavu: predsednik - Dušan Otašević i članovi: Mileta Prodanović, Perica Donkov, Sonja Vukašinović i Milica Todorović.

Nakon pregledavanja 69 prispelih zahteva za izlaganje u tri izložbena prostora GSLU Niš (Salon 77, Paviljon u Tvrđavi i Oficirski dom) Umetnički savet je prihvatio sledeće zahteve

Za  Salon 77   -  ANITA MILIĆ, DANILO BOJIĆ, JOVAN STASIĆ, MIRJANA VRBAŠKI, NIKOLA MARKOVIĆ, TATJANA VONDRAČEK, BOBAN SAVIĆ GETO, MINA RAKIDžIĆ

Za Paviljon u Tvrđavi
-  GORDANA BAŠKOT I PETAR VUJOŠEVIĆ, JELENA ŠALINIĆ I ZORAN KOSTIĆ, MILjAN STEVANOVIĆ, SMILjA IVETIĆ, IVAN HADžI ZDRAVKOVIĆ, UDRUŽENjE STRIPARSKIH UMETNIKA SRBIJE dok je JELENI PETROVIĆ LUKOVIĆ I ANTANASIJU PUNIŠEVCU predloženo za imaju zajedničku izložbu.

Za Oficirski dom  -  projekat Desislave Hristove „Ulaz - Izlaz“, projekat Slavka Timotijevića COLLECTING IS CONNECTING, projekat Leposave Milošević Sibinović, projekat Biljane Vuković i Suzane Vučković „Iz kolekcije Međunarodnog trijenala grafike“, kao i zahtevi za samostalno izlaganje MIODRAGA MIŠKA PETROVIĆA i VLADE MILANOVIĆA.

Program će činiti još tradicionalne izložbe (Niški crtež, Likovna kolonija Sićevo, Likovni umetnici Niša, Niški salon) kao i izložbe po pozivu.


U Nišu, 4.7.2017.

Umetnički savet Galerije savremene likovne umetnosti Niš u sastavu: Dušan Otašević (predsednik), Mileta Prodanović, Perica Donkov, Sonja Vukašinović i Milica Todorović je nakon pegledavanja 96 prispelih  zahteva za izlaganje  u narednoj godini, na sednici održanoj 19. juna 2018. godine prihvatio sledeće zahteve:

Za Oficirski dom: Art Distikt (projekat Dizajn u doba Juge), Ivona Fregl (projekat Umetnost osamdesetih i devedesetih godina), Vesna Milunović, Višnja Petrović i Mile Radičević

Za Paviljon: Milica Antonijević i Dušan Novaković, Ljiljana Stojanović, Svetlana Volic, Vladimir Stanković, Dragana Žarevac i Ivana Dragutinović, Stefan Lukić, Nebojša Adamović i Veljko Vučković, Strip scena Srbije.  Status rezerve ima Snežana Rančić.

Za Salon 77: Andeja Petraković, Dejan Trajković, Goran Delić, Jelena Glišić, Milica Rakić, Miloš Milosavljević, Sanja Dević, Nataša Dejanović, Snežana Petrović, NKC.Status rezerve ima Jefimija Kocić

U Nišu, 20. Juna 2018.
U utorak, 11. septembra sa početkom u 20 sati u Oficirskom domu je otvaranje izložbe grafika Pabla Pikasa - jednog od najpoznatijih i najuticajnijih umetnika XX veka. Izložbu čine četrdesetak radova nastalih između 1932 i 1969. godine svrstanih u tri grafičke mape: Dupla flauta, Fauna i flora Antiba i Iz Elijarove mape kao i par pojedinačnih grafika rađenih u tehnikama gravure i litografije.

Pablo Pikaso je rođen u Malagi 1881.godine. Od detinjstva je pokazivao talenat i sklonost ka crtanju. Prva slikarstva znanja stekao je od oca koji je bio profesor crtanja. Školovao se na lokalnoj akademiji u Barseloni i Kraljevskoj akademiji u Madridu ali je još u ranoj mladosti imao razvijenu svest o nužnosti prevazilaženja akademskih normi. U muzeju Prado posebno je studirao dela čuvenih španskih majstora. Oktobra 1900 godine prvi put putuje u Pariz. U Francuskoj je živeo do kraja života (1973).
Retki su umetnici koji su svojim delom pokrenuli drastične promene u istoriji umetnosti i koji su imali na hiljade sledbenika u mnogim krajevima sveta. Pikaso je jedan od njih. Njegova slika „Gospođiće iz Avinjona“ (1907) najavila je revoluciju u slikarstvu XX veka koju je Pikaso kroz kubizam kao novi slikarski pravac i sproveo.
Nije učestvavao u ratovima ali je jasni antifašistički stav izrazio svojim radovima. Njegova slika „Gernika“ (1937) je do danas neprevaziđeni likovni antiratni simbol, metafora zla i nedužnog stradanja.
Sa 13 godina imao je prvu samostalnu izložbu. Jedini je umetnik kome je zaživota priređena izložba u Luvru (1971). Pablo Pikaso je bio svestran i najlpodniji autor XX veka. Po literaturi, njegov umetnički opus čine 13 500 slika, 100 000 grafika, 300 skulptura, 34 000 ilustracija za knjige. Muzeji Pabla Pikasa postoje u Malagi, Barseloni i Parizu. Njegova dela uvršćena su u stalne postavke svih velikih svetskih muzeja.

Izložbu Pabla Pikasa u Nišu čine manje poznata i retko izlagana dela. Svi radovi pripadaju kolekciji galerije Viskonti Fine Art iz Ljubljane.

Ciklus „Dupla flauta“ sadrži 16 serigrafija napravljenih prema crtežima i laviranim akvarelima nastalim između 1932 i 1955. Njihovi osnovni motivi su ujedno i najzastupljeniji motivi u Pikasovom opusu: muški i ženski aktovi, minotauri, scene bahanalija i portreti, uključujući portret supruge Žakline. U nekim od radova prepoznajemo i udaljenu podudarnost ili nadahnuće u delima predhodnika koje je posebno cenio (Velaskez, Goja, Engr, Mane). Ova dela rađena su u duhu ekspresionizma.
Mapu „Flora i fauna Antiba“ čini devet serigrafija sa tekstom Haima Sebartesa. Pikaso je od 1958 godine često boravio ili živeo u Provansi gde se, u blizini Nice, nalazi i živopisno mesto Antib. Scene koje pripadaju žanru mrtve prirode i pojedinačne životinje umetnik je likovno definisao na kubistički način.

„Pikasovi crteži iz Elijarove mape“ je celina koju čine 16 faksimila crteža nastalih u periodu od 1942 do 1946. Crteži su raznorodnih motiva (portreti, figure, mrtve prirode) i karaktera od jednostavnih u vidu neprekinute linije do razvijenijih sa senčenjem i šrafurom. Pol Eliar je francuski pesnik (1895-1952), dadaista, Pikasov prijatelj koji ga je između ostalog upoznao sa Dorom Mar.

Pablo Pikaso je veliki crtački mag, gospodar linije bilo da je ona urezana u grafičku ploču, povučena na papiru ili odslikana na platnu. Beskrajne su mogućnosti kojim je Pikaso obrađivao jedan motiv a da svaka varijacija bude zanimljiva i nova, što između ostalog potvrđuje i ova izložba. Nepogrešivo je skenirao lik ili figuru, razgrađivao formu i ponovo sintetizovao na sebi svojstven način. Njegova lična životna i stvaralačka neobuzdanost i energija jasno se isčitava u kontekstu njehovih dela koja i danas izazivaju posebnu pažnju i interesovanje publike.

Izložba u Nišu trajaće do 1. oktobra.

MIlica Todorovic
U petak 14. septembra sa početkom u 18 sati u galeriji „Akademija“ pri Nacionalnoj umetničkoj Akademiji u Sofiji biće otvorena izložba AKTUELNA SRPSKA GRAFIČKA SCENA. Izložbu priređuje Galerija savremene likovne umetnosti Niš a njen autor je istoričar umetnosti, muzejski savetnik Milica Todorović.

Izložbu čine dela 43 aktivnih umetnika iz različitih sredina. Širok je generacijski raspon zastupljenih umetnika - od etabliranih autora starije i srednje generacije od kojih su mnogi profesori i nastavnici na različitim fakultetima umetnosti u Srbiji do predstavnika mlade generacije.
Izložba je neminovno heterogenog karaktera. Individualni pristupi su raznovrsni sa evidentnim programskim, tematskim i stilskim razlikama. Umetnici intelektom, emocijom i znanjem upečatljivo transponuju tragove egzistencijalnog u likovno promišljeno. Osluškuju puls čoveka, sveta, prirode, civilizacije, tradicije...komentarišu postojeće ili naslućuju buduće. Svaki autor kreće se lično odabranom stazom vizuelizacije subjektivnosti i objektivnosti, potvrđujući da je pluralizam stilova konstanta našeg vremena. Većina njih opredenjuje se za praksu unutar klasičnog poimanja grafike bez obzira da li je ona ostvarena primenom starih grafičkih tehnika (drvorez, linorez, akvatinta, bakropis, mecotinta...) ili korišćenjem novijih tehničkih mogućnosti koje je donelo vreme kompjuterizacije i digitalizacije. Drugi idu putem takozvane ambijentalizacije grafike odnosno ukazuju na mogućnost primene štampe u drugim medijima i materijalima.
Izložba se svakako može doživeti i kao zbirka različitih misli, osećanja i poruka saopštenih po zakonitostima sadejstva individualnih likovnih poetika i univezralne estetike.

Neki od zastupljeni umetnika su: Velizar Krstić, Branimir Karanović, Biljana Vuković, Ranka Lučić Janković, Aleksandar Mladenović Leka, Dimitrije Pecić, Branko Raković, Ljiljana Stojanović Zoran Dimovski, Vladimir Veljašević, Dragan Momiov, Daniela Fulgosi, Miško Pavlović, Žarko Smiljanić, Nikola Velicki, Žolt Kovač, Bojan Otašević, Anica Radošević, Slobodan Radojković, Branko Nikolov, Franc Curk, Ljubiša Brković, Ivana Stanković, Milica Antonijević, Vladimir Milanović, Aleksandar Dević, Bojan Živić, Milena Maksimović, Tamara Pajković, Marija Anđelković...Namera autora izložbe ovakvim izborom bila je da s jedne strane potvrdi demokratičnost nacionalne grafičke scene i njenu uklopljenost u globalna ketanja, a s druge strane da nasluti i ilustuje i neke osobenosti proistekle iz „genetskih“ kodova lično doživljene i tumačene baštine vlastite sredine.
Izložbu će otvoriti ambasador Srbije u Bugarskoj gospodin Vladimir Ćurgus.

Milica Todorović
U petak 21.decembra u 13,30 sati u Paviljonu u Tvrđavi biće otvorena izložba dela iz fonda Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“ iz Valjeva. 
LIKOVNA KOLONIJA"SIĆEVO 2018“

SVEČANO OTVARANjE U PETAK /23.nov./ u 19 časova u PAVILjONU U TVRĐAVI

Likovna kolonija Sićevo se ubraja među najstarije umetničke kolonije na Balkanu. Osnovana je 1905. godine po ideji i uz zalaganje srpske slikarke Nadežde Petrović.

Tokom neprekidnog organizovanja od 1964. godine do danas u radu Kolonije učestvovalo je gotovo 500 akademskih umetnika različitih generacija i stilskih opredeljenja iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije i iz inostranstva.

Selektor ovogodišnje Likovne kolonije je Miodrag Daja Anđelković, magistar grafike iz Niša.

Organizator Kolonije je Galerija savremene likovne umetnosti Niš.

Učesnici likovne kolonije Sićevo 2018. su:

1.   Miroljub Đorđević /Niš/
2.   Đuro Radonjić /Niš/
3.   Maja Todić /Kosovska Gračanica/
4.   Sonja Spiroska Ostojić /Banja Luka/
5.   Vesna Begović /Podgorica/
6.   Aleksandra Rakonjac /Beograd/
7.   Zoran Graovac /Beograd/
8.   Miloš Milosavljević /Skoplje/
9.   Ana Vidmar /Ljubljana/
10. Rosen Tošev /Sofija/
11. Gabriela Urban /Budimpešta/
12. Lajoš Vegh /Budimpešta/

*U okviru programa otvaranja Kolonije će biti prikazan kratki filmski zapis o radu umetnika u Sićevu 2018. Godine autora Olivere Sašek Radulović.
Reč je o jednoj od najznačajnijih zbirki internacionalnog umetničkog stvaralaštva s kraja 20. i početka 21.veka na Balkanu, a pred niškom publikom naći će se dela dvadesetpetoro stvaralaca iz različitih krajeva sveta, rađenih tehnikom ulje na platnu, akrilikom i kombinovanom tehnikom, velikog i srednjeg formata: Stiven Kerner (SAD), Anatolij Gajdamaka (Ukrajina), Stanislav Homičevski (Poljska), Mara Daugaviete (Rusija), Liana Melisaratou (Grčka), Petros Karistinos (Grčka), Armando Marinjo (Kuba), Aleksandar Žernokljuev (Rusija),Iliana Pamanes (Meksiko), Nikolaus Hip (Nemačka), Vinsent Inkoniglios (SAD), Son Ča Rjong (Južna Koreja), Majk Volton (Engleska), Vijeslav Janaš (Poljska), Edgar Kano Lopez (Meksiko), Malgoržata Černik (Poljska), Riuići Jahagi (Japan), Viktor Tihonov (Belorusija), Setenaj Ozbek (Turska), Selina Numina (Australija), Natali Mek Karti (Australija), Endru Dandeni Nlangvini (Južnoafrička Republika), Mandla Godfri Mađadibodu (Južnoafrička Republika), Herardo Vargas Frias (Meksiko), i Sabrina Sabeg (Francuska).

Radovi pomenutih umetnika deo su reprezentativnog fundusa valjevske ustanove kulture, koja postoji preko dve decenije. Za to vreme u  galeriji  Studija izlagalo je tristotine pedeset umetnika iz različitih zemalja, a njihova dela deo su kolekcije koja broji dvestotine trideset sedam umetničkih dela.

Internacionalni umetnički studio dobitnik je nagrade RTS-a za Kulturni događaj godine 1998. za realizovane izložbene aktivnosti. U maju 2012. ustanovi je uručena zahvalnica Ambasade Belorusije za aktivnu saradnju i predstavljanje savremene beloruske umetnosti u Srbiji i  uspostavljanje međuljudskih odnosa među dobrim narodima širom sveta, posredstvom umetnosti. Novembra 2015. Studio je od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije dobio Povelju za izuzetan doprinos razvoju likovnog stvaralaštva i kulture.    

Izložba Dvadesetpet umetnika iz šesnaest zemalja plod je saradnje Galerije savremene likovne umetnosti Niš i Internacionalnog studija „Radovan Trnavac Mića“ , započete polovinom ove godine, kada je u Valjevu priređena  izložba Dela stranih umetnika iz fonda GSLU.

Izložba će biti otvorena do 15. januara svakog dana osim ponedeljkom od 12-17 sati.