G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
POZIVAMO VAS NA SVEČANO OTVARANjE IZLOŽBE CRTEŽA JOVANA SPASIĆA, u  četvrtak, 13.aprila 2018. u 19 sati, Salon 77
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
2018
S A L O N   7 7
radno vreme: 12 -  18 časova, ponedeljkom izložbeni prostor ne radi


Pregled izlozbi u 2017. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)
POZIVAMO VAS NA SVEČANO OTVARANjE IZLOŽBE CRTEŽA JOVANA SPASIĆA
u četvrtak, 13.aprila 2018. u 19 sati, Salon 77

Rođen 18.jula 1993. godine u Leskovcu. Srednju umetničku školu završio u Leskovcu. Diplomirao je na slikarskom odseku Fakulteta umetnosti u Nišu 2016 godine, u klasi profesora Bratislava Bašića master studije zavrsio kod istog profesora.

Samostalno izlagao sedam puta u Nišu, Leskvcu, Raškoj i Vučju.
Učestvovao je na preko 20 kolektivnih izložbi u zemlji i Makedoniji. Dobitnik je nekoliko nagrada, stipendista Dositeja iz fonda za mlade talente Republike Srbije.
Izložba ovog iako mladog ali perspektivnog umetnika verujem izazvaće veliko interesovanje publike kako zbog teme koju obradjuje tako i zbog načina na koji je realizuje,.

Tehnika crtež, u njegovom slučaju veoma razrađena i virtuozno obrađena.Umetnik se veoma slobodno koristi različitim materijalima kako bi postigao savršen odnos kompozicije i forme.Linearnim potezima rešava temu auto portreta prevazilazeći klasične okvire, uvodeći lični gest, stavljajući akcenat na psihičko stanje samog lika.Boja dodatno pojačava unutrašnju stranu portreta izražavajući dominantnost emotivnog stanja.Multipliciranjem lika ulazi u teoriju savremenog čoveka, raztrzanog ubrzanim načinom življenja.Njegova osnovna motivacija i cilj je pokazati kroz likovni rad stanje mladog čoveka u društvu opšte konfuzije savremenog društva i svakodnevnih životnih nedaća koje ga okružuju. Kako se u savremenom društvu izboriti za ličnu egzistenciju, ostati normalan i opet savremen.

Život mladog čoveka olakšan savremenom tehnologijom otuđuje ali i ubrzava osnovnu komunikaciju i prisnos koja se gubi pod uticajem savremene tehnologije.On je svestan da ima dostupnost novim dostignjćima u celom svetu ali u isto vreme otuđen kada je lokalno stanje duše ugroženo. Kako se izboriti, vratiti se tradicionalnim vrednostima a u isto vreme biti u korak sa svetom.
Njegova borba sa vetrenjačama savremenog društva biće pobeđena jer umetnik je talentovan i mlad i pun entuzijazma.Čestitam u napred i želim mu puno uspeha u daljem radu.


NEMOGUĆE BEKSTVO U savremenoj umetnosti (auto)portret postaje relevantan onda kada prevazilazi puku reprezentaciju nečijeg lika, kada biva integrisan u određeni kontekst i kada usmeren na pojedinca projektuje (ili ispituje), pre razlike nego sličnosti u reakcijama na istovetna iskustva ili na preovlađujuća svojstva aktuelnog okruženja. Poštujući ovakav aspekt savremene umetnosti, Jovan Spasić prilikom artikulacije autoportreta (i nekoliko portreta), pribegava multiplikaciji izolovanih subjekata i opredeljuje se za moćan govor njihovih unutrašnjih stanja. Naslovljeni kao Crteži, radovi su nastali u istraživačkom postupku koji kombinuje tradicionalne slikarske tehnike (akril, uljani pastel) i eksperimentisanje sa crtačkim i teksturama specifičnih materijala (vazdušna folija, linorez). U osnovi svakog rada je crtež subjekta koji se „pojavljuje na slici u vidu urezivanja u pastuozni nanos boje“. Kroz grupisanje, kretanje ili repeticiju solitarne figure/portreta slojeviti kompozicioni sklopovi grade likovno ubedljiv iskaz blizak kolažnom. Kao neophodnu komponentu kreativnosti, Spasić na originalan način integriše monohromatske, gotovo fotorealistične portrete sa iskustvima apstraktnog ekspresionizma i pop-arta, gradeći nov kontekst i aludirajući na izloženost savremenog čoveka različitim izazovima aktuelnog okruženja. Intenzivne bojene i prskane površine, široki potezi, izražajni i preovlađujući grafizmi, sve su to elementi ekspresivnog slikarstva stavljeni u službu motiva. Saglasno tome Spasić našu pažnju usmerava na lica, kojima se moramo baviti pojedinačno, jer svaki multiplikovani (auto)portret predstavlja individuu kao ambivalentno biće - jedno je stvarno, a drugo oblikovano prema izazovima aktuelnog okruženja. Istražujući temu individualnog, kroz emocionalna stanja uma koja pokušava da sakrije (ili pokaže), Spasić nam zapravo sugeriše kako je lice često maska, kompromis. Uloga koju ima portret u predstavljanju pojedinca duboko je društvena i uglavnom je teško otkriti šta je stvarno individualno u nama. Ipak, svako značenje ispisano je na licu i nemoguće je pretvarati se da ne postoji, pa je bekstvo nemoguće. Pravi izazov radova Jovana Spasića leži u ovoj kontradikciji.


Sonja Milićević istoričarka umetnosti