G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
IZLOŽBA AKVARELA IZ CIKLUSA „PUTOPISI“ BOJANE VOLAŠ
21. marta  9. april  2017. godine, Salon 77

Galerija savremene likovne umetnosti Niš započinje izlagačku sezonu u galeriji Salon 77 u niškoj tvrđavi izložbom akvarela mlade umetnice iz Beograda.

Bojana Volaš je rođena u Banja Luci 1987. godine. Prva znanja iz oblasti konzervacije i restauracije stiče u srednjoj školi Tehnoart u Beogradu. Završava potom Fakultet likovnih umetnosti, slikarski odsek, u klasi prof. Jovana Sivačkog, a master studije Restauracije i konzervacije skulptura i arheoloških predmeta završava na Fakultetu primenjenih umetnosti. Izlaže aktivno u zemlji i inostranstvu, njena dela se nalaze u nekoliko privatnih zbirki u Evropi kao i na javnim mestima u vidu zidnih slika. Pored zaštite kulturne baštine, bavi se i slikanjem i pedagoškim radom.

Izložba nosi naziv „Putopisi“, i realizovana je u tehnici akvarela nastalih poslednjih pet godina, koje je umetnica marljivo beležila putujući, boraveći u mnogim gradovima, zemljama.Upoznavanjem novih sredina, ona se upoznaje sa kulurom te zemlje, arhitekturom gradova u kojima boravi, tradicijom naroda sa kojima se sreće. Svoje sveukupne doživljaje beleži slikarskom kičicom, jednostavnim potezima, i tako oživljava svoja unutrašnja osećanja i doživljaje transponovane lazurima akvarel boje.

Posebno mesto na izložbi zauzimaju akvareli inspirisani Roterdamom. U njima je igra likovnih elemenata dostigla savršenstvo. Bojana Volaš je kao pravi majstor veoma zahtevne i suptilne likovne tehnike „akvarel“ uspela da prenese duh evropskih gradova viđen na njen način i na taj način dočara posmatraču svoje doživljaje i impresije.

Za Galeriju: Sonja Vukašinović
S A L O N   7 7
radno vreme: 12 - 18 časova, ponedeljkom izložbeni prostor ne radi


U četvrtak  6. aprila u Salonu 77 otvorena je izložba Edvine Romanović Hudečkove. Izložbu pod nazivom „Retrografija“ koju čine slike, kolaži i asamblaži.

Sam naziv izložbe (kovanica od reči retrospektiva i autobiografija) upućuje na njen koncept i karakter. Uz svest da je umetničko delo polje permanente autorefleksije, umetnica izborom dela iz dosadašnjeg opusa gradi svoj umetnički autotortret, ukazujući na neminovnost transformacija i mena  usled protoka vremena. Rani radovi (slike i crteži iz osamdesetih godina) i fotografike (fotografisani kolaži nastali od sopstvenih starih grafika) počivaju na apstraktnoj leksici i predstavljaju niz različitih vizuelnih senzacija izvedenih na osnovu vlastitih misaonih i emotivnih stanja. Najnovija dela - asamblaži  sa svojevrsnom dokumentarnom građom (lični i porodični predmeti, crteži ćerki i unuka...) put su ka konkretnom u likovnom rukopisu umetnice, odraz misaone zagledanosti u neposrednost življenja. Kroz materijalne fragmente sveta koji je okružuje i njihove asocijativne veze, umetnica zapravo tematizuje genetičku, emotivnu i psihološku dimenziju sopstvene egzistencije, istovremeno ispitujući mogućnosti njihovog daljeg komuniciranja u simboličkim potencijalima likovne celine.

Edvina Romanović Hudečkova je rođena 1955.godine. Magistrirala je 1991. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a i Udruženja Q likovnih umetnika Brna u Češkoj. Realizovala više od 20 samostalnih izložbi u mnogim gradovima Srbije (Beograd, Niš, Vranje, Čačak, Pozarevac, Užice, Kruševac,Smederevo, Gornji Milanovac, Ruma). Sedam puta je samostalno izlagala u Pragu i dva puta u Palermu. Dobitnica je nagrade „Zlatna paleta ULUS-a“ za slikarstvo 1989. godine. Bavila se pedagoškim radom kroz radionice za decu školskog uzrasta. Od 2011. godine angažovana je kao kurator i autor brojnih projekata koji imaju za cilj afirmaciju mladih umetnika, prezentaciju novih medija i razvoj međunarodne saradnje. Ove projekte realizuje u saradnji sa nezavisnim organizacijama u kulturi i nevladinim sektorom. Od 2015. osnovala je i vodi projekta „Pokretne galerije Frida“.

Izložba će trajati do 23. aprila.

Za GSLU Niš
Milica Todorović
DRUŠTVENA (S)KRETANjA, izložba vektorskih grafika  Miljane Radenković
Salon 77, 25. april  10. maj 2017. godine
danas je sutra

Komunikološka neposrednost grafičkog opštenja smatra se moćnim sredstvom u kreiranju javnog mišljenja i ima uticaja na formiranje obrazaca subkulturalnog ili čak društveno-podobnog ponašanja. Ispitujući razlike i similarnosti komunikoloških potencijala verbalnog i neverbalog, vizuelnog obraćanja, Miljana Radenković je izvela seriju društveno-angažovanih grafičkih slika, kojima se pored niza socijalnih devijacija (alkoholizam, narkomanija, zavisnost od sedativa, interneta, kocke, pedofilija, prostitucija, prosjačenje, kriminal, maloletnička delinkvencija) obrađuju i važna pitanja rodne i ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, ali i tema cenzure. Devijantno, kao ono koje odstupa od ustaljenih društvenih normi ponašanja i koje vređa javni moral, destruktivno i patološko, ili ravnopravnost koju treba dokazati u kulturi, mogućnost izražavanja ili cenzura, velike su i osetljive teme i sa aspekta grafičkog formulisanja.
manje je više

Zahtev da se izraz u najvećoj mogućoj meri liši nepoželjne narativnosti, a da se da na konciznosti, dovodi Miljanu Radenković do upotrebe geometrijskih formi i šema, crne, bele i crvene boje u kreiranju čistih grafičkih simbola. Ona se koristi uvreženim značenjima vizuelnih odnosa i taj pontencijal neposredno progovara kroz njen znak. Odnegovani minimalistički pristup pomaže da neke društvene pojave vidimo potpuno ogoljene.
ono između

U mogućnosi da visoka stilizacija, samo asocijacija ili čak samo jednostavna forma ili boja imaju emotivni odaziv, krije se univerzalnost planetarno najrasprostranjenijeg oblika komunikacije. Sposobnost da se minimalnim sredstvima argikuliše političnost, da se pri tom izazove snažan osećaj, a da izraz odlikuje lucidna strogost, predstavlja posebnu kvalifikaciju ovog autorskog postupka. Studiozno ispitivanje odnosa znakova i značenja (opšteg i prenesenog), forme i sadržine, Miljanu Radenković uvodi u visoku disciplinu izražavanja, očiglednu u ovoj seriji vektorskih grafika.

Milan Ristić, kustos
Pozivaju se umetnici koji nisu preuzeli svoja dela sa predhodnih izložbi da hitno dođu po svoje radove jer se Galerija ''Srbija'' seli do 1. juna 2017. god.