G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
 
 

Pozivamo Vas svakog radnog dana i subotom od 10-20 sati u Oficirskom domu posetite izložbu "mera granica".“.
U petak 14. septembra sa početkom u 18 sati u galeriji „Akademija“ pri Nacionalnoj umetničkoj Akademiji u Sofiji biće otvorena izložba AKTUELNA SRPSKA GRAFIČKA SCENA. Izložbu priređuje Galerija savremene likovne umetnosti Niš a njen autor je istoričar umetnosti, muzejski savetnik Milica Todorović.

Izložbu čine dela 43 aktivnih umetnika iz različitih sredina. Širok je generacijski raspon zastupljenih umetnika - od etabliranih autora starije i srednje generacije od kojih su mnogi profesori i nastavnici na različitim fakultetima umetnosti u Srbiji do predstavnika mlade generacije.
Izložba je neminovno heterogenog karaktera. Individualni pristupi su raznovrsni sa evidentnim programskim, tematskim i stilskim razlikama. Umetnici intelektom, emocijom i znanjem upečatljivo transponuju tragove egzistencijalnog u likovno promišljeno. Osluškuju puls čoveka, sveta, prirode, civilizacije, tradicije...komentarišu postojeće ili naslućuju buduće. Svaki autor kreće se lično odabranom stazom vizuelizacije subjektivnosti i objektivnosti, potvrđujući da je pluralizam stilova konstanta našeg vremena. Većina njih opredenjuje se za praksu unutar klasičnog poimanja grafike bez obzira da li je ona ostvarena primenom starih grafičkih tehnika (drvorez, linorez, akvatinta, bakropis, mecotinta...) ili korišćenjem novijih tehničkih mogućnosti koje je donelo vreme kompjuterizacije i digitalizacije. Drugi idu putem takozvane ambijentalizacije grafike odnosno ukazuju na mogućnost primene štampe u drugim medijima i materijalima.
Izložba se svakako može doživeti i kao zbirka različitih misli, osećanja i poruka saopštenih po zakonitostima sadejstva individualnih likovnih poetika i univezralne estetike.

Neki od zastupljeni umetnika su: Velizar Krstić, Branimir Karanović, Biljana Vuković, Ranka Lučić Janković, Aleksandar Mladenović Leka, Dimitrije Pecić, Branko Raković, Ljiljana Stojanović Zoran Dimovski, Vladimir Veljašević, Dragan Momiov, Daniela Fulgosi, Miško Pavlović, Žarko Smiljanić, Nikola Velicki, Žolt Kovač, Bojan Otašević, Anica Radošević, Slobodan Radojković, Branko Nikolov, Franc Curk, Ljubiša Brković, Ivana Stanković, Milica Antonijević, Vladimir Milanović, Aleksandar Dević, Bojan Živić, Milena Maksimović, Tamara Pajković, Marija Anđelković...Namera autora izložbe ovakvim izborom bila je da s jedne strane potvrdi demokratičnost nacionalne grafičke scene i njenu uklopljenost u globalna ketanja, a s druge strane da nasluti i ilustuje i neke osobenosti proistekle iz „genetskih“ kodova lično doživljene i tumačene baštine vlastite sredine.
Izložbu će otvoriti ambasador Srbije u Bugarskoj gospodin Vladimir Ćurgus.

Milica Todorović
M E D J U G A L E R I J S K A     S A R A D N J A
Reč je o jednoj od najznačajnijih zbirki internacionalnog umetničkog stvaralaštva s kraja 20. i početka 21.veka na Balkanu, a pred niškom publikom naći će se dela dvadesetpetoro stvaralaca iz različitih krajeva sveta, rađenih tehnikom ulje na platnu, akrilikom i kombinovanom tehnikom, velikog i srednjeg formata: Stiven Kerner (SAD), Anatolij Gajdamaka (Ukrajina), Stanislav Homičevski (Poljska), Mara Daugaviete (Rusija), Liana Melisaratou (Grčka), Petros Karistinos (Grčka), Armando Marinjo (Kuba), Aleksandar Žernokljuev (Rusija),Iliana Pamanes (Meksiko), Nikolaus Hip (Nemačka), Vinsent Inkoniglios (SAD), Son Ča Rjong (Južna Koreja), Majk Volton (Engleska), Vijeslav Janaš (Poljska), Edgar Kano Lopez (Meksiko), Malgoržata Černik (Poljska), Riuići Jahagi (Japan), Viktor Tihonov (Belorusija), Setenaj Ozbek (Turska), Selina Numina (Australija), Natali Mek Karti (Australija), Endru Dandeni Nlangvini (Južnoafrička Republika), Mandla Godfri Mađadibodu (Južnoafrička Republika), Herardo Vargas Frias (Meksiko), i Sabrina Sabeg (Francuska).

Radovi pomenutih umetnika deo su reprezentativnog fundusa valjevske ustanove kulture, koja postoji preko dve decenije. Za to vreme u  galeriji  Studija izlagalo je tristotine pedeset umetnika iz različitih zemalja, a njihova dela deo su kolekcije koja broji dvestotine trideset sedam umetničkih dela.

Internacionalni umetnički studio dobitnik je nagrade RTS-a za Kulturni događaj godine 1998. za realizovane izložbene aktivnosti. U maju 2012. ustanovi je uručena zahvalnica Ambasade Belorusije za aktivnu saradnju i predstavljanje savremene beloruske umetnosti u Srbiji i  uspostavljanje međuljudskih odnosa među dobrim narodima širom sveta, posredstvom umetnosti. Novembra 2015. Studio je od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije dobio Povelju za izuzetan doprinos razvoju likovnog stvaralaštva i kulture.    

Izložba Dvadesetpet umetnika iz šesnaest zemalja plod je saradnje Galerije savremene likovne umetnosti Niš i Internacionalnog studija „Radovan Trnavac Mića“ , započete polovinom ove godine, kada je u Valjevu priređena  izložba Dela stranih umetnika iz fonda GSLU.

Izložba će biti otvorena do 15. januara svakog dana osim ponedeljkom od 12-17 sati.

          
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org