G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
SAVREMENA UMETNOST BUGARSKE

Autor izložbe, istoričar umetnosti iz Sofije - Desislava Moneva, sačinila je izbor radova desetoto umetnika srednje generacije koji su tokom devedesetih godina počeli svoje umetničke karijere ili samostalno (Iva Jaranova, Bogdan Aleksandrov) ili u okviru neformalnih grupa: Disko 95 (Krasimir Dobrev, Krasimir Karabadžakov) i  XXL (Genadi Gatev, Dimitar Jaranov, Rosen Tošev, Svilen Stefanov). Zastupljeni umetnici su karakteristični predstavnici generacije koja od doba tranzicije daje značajan doprinost u procesu transformacije bugarske kulture, umetnosti i posebno slikarstva. Razvili su zavidne individualne opuse i neguju pristup koji je autentičan, provokativan, obogaćen savremenim konceptom.

Izložbu sličnog koncepta GSLU Niš je priredila 2006. godine, tada  po selekciji dr. Svilena Stefanova. Stoga ova izložba nosi naslov „Deset godina posle“ a zastupljeni umetnici predstaviće se svojim najnovijim radovima. U predgovoru kataloga Desislava Moneva piše: „Uočljivo je da je na ovoj izložbi akcenat stavljen na  sliku - na jedan zaista klasičan, ali uvek aktuelan umetnički medij, čija najnovija istorija u Bugarskoj je bila i u rukama većine ovde izabranih umetnika.”

Pored dominantnih slika izložba sadrži i slikane objekte Ive Jaranove i video radove Venelina Šurelova -  cenjenog umetnika u domenu digitalne umetnosti.

Izložba pruža jedan od moguđih uvida u aktuelnu umetičku produkciju susedne Bugarske i  trajaće do 22. marta.


Za GSLU Niš
Milica Todorović
G A L E R I J A   S R B I J A

Pozivaju se umetnici koji nisu preuzeli svoja dela sa predhodnih izložbi da hitno dođu po svoje radove jer se Galerija ''Srbija'' seli do 1. juna 2017. god.
mart
IZLOŽBA : “Ciganski vrtovi”,

Od četvrtka 23. marta do srede 5. aprila 2017.
Otvaranje : Četvrtak 23. mart u 19h
Galerija Srbija, trg Kralja Milana br. 3, Niš

Ulaz slobodan!

Pavle Jovović je rođen 1989. u Užicu, u Srbiji. Završio je osnovne studije i prvu godinu master studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Jasmine Kalić i Slobodana Roksandića. Školovanje nastavlja u Parizu u Visokoj školi lepih umetnosti u slikarskoj klasi profesora Filipa Konjea (Philippe Cognée), gde završava osnovne i master studije. U Parizu boravi od 2012. do 2015. godine. Trenutno živi i slika na relaciji Užice- Beograd. Izlagao je na više kolektivnih izložbi i četiri samostalne izložbe, u Srbiji i Parizu.

Njegova nova izožba će biti postavljena u Galeriji Savremene likovne umetnosti u Nišu od 23. marta do 5. aprila 2017.godine

Izloženi radovi predstavljaju kombinacije različitih vidova slikarskog izražavanja. Slika je objekt koji nastaje kao posledica ličnog izražaja. Ona je uzrok sabiranja raštrkanih izražajnih potencijala umetnika.
Proces nastanka ovih slika sličan je ulasku u ciganske vrtove, koji su i inspirisali Pavla Jovovića.

Otvaranje izložbe je 23. marta u 19h u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu.


EXPOSITION : “Les Jardins de manouches”

Du jeudi 23 mars au mercredi 5 avril 2017
Vernissage : Jeudi 23 mars à 19h
Galerie Serbie, Trg Kralja Milana 3, Niš

Entrée libre !

Pavle Jovović est né en 1989 à Uzice, en Serbie. Après avoir complété ses études de premier cycle, il entreprend une première année d’études de maîtrise à la Faculté des Beaux-Arts de Belgrade dans la classe de Jasmina Kalic et Slobodan Roksandić. Grâce à une bourse du gouvernement français, il poursuit ses études à Paris à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), dans le département de peinture sous la tutelle du professeur Philippe Cognée. Après avoir séjourné à Paris de 2012 à 2015, il retourne en Serbie, où il vit et peint entre Uzice et Belgrade. Il a contribué à plusieurs expositions de groupe et a même à son actif quatre expositions individuelles en Serbie et à Paris.

Sa nouvelle exposition, les Jardins de manouches, sera présentée à la Galerie de l’Art Contemporain de Niš du 23 mars au 5 avril 2017.

Les œuvres exposées sont une combinaison de diverses formes d’expression picturale. Le tableau étant un objet découlant de l’expression personnelle, il est la cause de rassemblement dispersé du potentiel expressif de l’artiste. Le processus de la formation de ces tableaux est similaire à l’entrée dans les jardins de manouches qui ont inspiré Pavle Jovovic.

Le vernissage de l’exposition aure lieu le 23 mars à 19h à la Galerie de l’Art Contemporain Niš.
Izožba fotografija Dragiše Radulovića. Izložba „55 godina sa umetnicima“ svečano će biti otvorena 4. aprila u 19. časova u galeriji Srbija.

Od 4. do 23. aprila u galeriji Srbija biće izložena dela fotografa Dragiše Radulovića. Izložbu „55 godina sa umetnicima“ čini izbor iz autorove dugogodišnje prakse portretisanja umetnika i uvaženih ljudi srpske kulture, a poseban segment izložbe čine fotorafije snimljene na kulturnim događanjima. Portreti umetnika i celina, poetski naslovljena „Susreti“ svedoče o Raduloviću kao vrsnom dokumentatoru ovog istorijskog perioda u nacionalnoj kulturi. Više tematske obrade u portetisanju su razlog da kotinuirana praksa autora zauzima posebno mesto u domaćoj fotografiji. 

Kuriozitet ove izložbe predstavljaju i portreti pojedinih istaknutih niških umetnika, koji su snimljeni za ovu priliku.

Dragiša Radulović je rođen 1936. godine u Čačku. Kao diplomirani inženjer elektrotehnike bavio se strukom do penzionisanja. Fotografijom je počeo da se bavi u gimnaziji, a izlaže od 1959. godine, samostalno i u okviru svoga kluba ELEKTROMAŠINAC i Foto-kino saveza Jugoslavije i Srbije.
Učestvovao je na više od 150 izložbi i salona fotografije u zemlji i inostranstvu i na njima dobio 44 nagrade i pohvale za pojedinačne radove i kolekcije. Realizovao je 17 samostalnih izložbi.
Za višegodišnji rad na širenju fotografije, kao predavač i instruktor, organizator izložbi, akcija i predavanja, član mnogih žirija, nagrađen je bronzanom plaketom „Boris Kidrič“, kao i brojnim diplomama.
Od 1962. godine do današnjih dana sarađuje sa štampom, izdavačkim kućama, institutima, muzejima (MPU, Narodni muzej,), galerijama (SANU, KC , „Cvijeta Zuzorić“, „Stara kapetanija“, ULUS), domovima kulture, društvenim organizacijama i nizom umetnika.
Ima zvanja Majstor jugoslovenske i srpske fotografije, AFIAP, član ULUPUDS-a po pozivu.


Za Gslu:
Milan Ristić
Pozivaju se umetnici koji nisu preuzeli svoja dela sa predhodnih izložbi da hitno dođu po svoje radove jer se Galerija ''Srbija'' seli do 1. juna 2017. god.
IZLOŽBA DANIJELE FULGOSI
Galerija SRBIJA 27.april-16.maj
Otvaranje 27.aprila /četvrtak/ u 19 časova
LINIJE VREMENA

Rođena u Zemunu 1967. godine.
Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1991, gde je završila i postdiplomske studije 1995. godine.
Član ULUS-a od 1992.
Priredila je 22 samostalne izložbe (1993. Galerija Kolarčeve zadužbine, Beograd, 1997, 2002, 2008.  Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 1999. Galerija ULUS, Beograd, 1998, 2003, 2008, 2012. Likovni salon Kulturnog centra, Novi Sad, 2011. Prodajna galerija BEOGRAD, Beograd, 2015. Legat M. Zorić i R. Čolakovića, Muzej savremene umetnosti, Beograd, itd.).
Učestvovala na preko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu od 1990.
Za svoj umetnički rad dobila je nagrade za grafiku, crtež i umetničke knjige (1992, 2013, Međunarodno Zlatno pero Beograda, 1997. Nagrada Oktobarskog salona za grafiku, 1997. Nagrada III beogradskog bijenala crteža i male plastike (za crtež), 2001. Veliki pečat Grafičkog kolektiva, 2004. Zlatna igla ULUS-a, itd.). Radovi joj se nalaze u kolekciji Muzeja Savremene umetnosti u Beogradu, imala je više otkupa od strane grada Beograda i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Radi kao redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na predmetu akt. Živi u Beogradu i bavi se crtežom, grafikom, kolažom i umetničkim knjigama.  Danijela Fulgosi se predstavlja ljubiteljima umetnosti u Nišu u pet osmišljenih segmenata nastalih tokom poslednje dve decenije umetničkog istraživanja od kojih svaki ima svoju odrednicu -po autoru predgovora u katalogu Žaklini Ratković ,kustosu Muzeja savremene  umetnosti u Beogradu - koja glasi: Taloženje, Mape tela, Mreže, Svet bez ljudi, Put. Upravo ovi naslovi treba da budu putokazi u tumačenju  njenog  složenog, mozaičkog opusa koji se bavi proučavanjem  fenomena protoka vremena i promena društvene svesti kao proizvoda izloženosti velikom broju informacija. U centru istraživanja  je čovek i njegove dramatične  unutrašnje transformacije koje se dešavaju tokom vremena uslovljene različitim društvenim aspektima. Pored toga, u okviru istog problemskog fokusa Danijela Fulgosi proučava kompleksan poces promena koji oblikuje individue vezujući se za pitanje identiteta. Beležeći  u fragmentima  različita metafizička stanja kombinuje više tehnika na papiru  analizitajući i slažući sistematično deo po deo simboličnih iskaza u jednu kompleksnu , višeznačenjsku  celinu. Posedujući kritički odnos prema stvarnosti  D.Fulgosi istražuje metafore na kojem  jedno društvo funkcioniše u nameri da posmatrača postepeno dovede do dubljeg kritičkog razmišljanja i razumevanja stvari koje nas okružuju.

Radmila Kostić