SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
press
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š

Z A P I S N I K

SELEKCIONOG ŽIRIJA ZA IZLOŽBU „NIŠKI CRTEŽ 2019“

Dana 27. novembra 2019. godine žiri u sastavu: Nataša Drča - istoričar umetnosti iz Niša, Milica Todorović - istoričar umetnosti iz Niša i Sonja Vukašinović - akademski slikar iz Niša na osnovu detaljnog sagledavanja prispelih radova 93 umetnika a po Konkuru za izložbu „Niški crtež 2019“za izlaganje je odabrao radove 56 umetnika:

1.     BRATISLAV BAŠIĆ
2.     ELIZABETA MATORKIĆ
3.     SAVKOVIĆ TIJANA
4.     RODIĆ TARA
5.     DANICA TEŠIĆ
6.     LAZAR ŠOŠEVIĆ
7.     ALEKSANDRA RISTIĆ
8.     SLAVICA CURK
9.     STEFANA JOVANOVIĆ
10.   DANIJELA DIMITRIJEVIĆ
11.   GORAN MITIĆ
12.   MILAN KRSTIĆ
13.   RADOVAN STANOJEVIĆ
14.   NATAŠA STANOJEVIĆ
15.  JADRANKA VUKOJIČIĆ
16.  NIKOLA MARKOVIĆ
17.  MILAN VIDOJKOVIĆ
18.  BRKOVIĆ LjUBICA
19.  JELENA ŠALINIĆ TERZIĆ
20.  JOVANA ĐORĐEVIĆ
21.  SLOBODAN RADOJKOVIĆ
22.  VLADICA RISTIĆ
23.  MIODRAG ANĐELKOVIĆ
24.  BOJAN OTAŠEVIĆ
25.  IVANA FLEGAR
26.  NIKOLA RADOSAVLjEVIĆ
27.  MIROSLAV ANĐELKOVIĆ
28.  MILAN RISTIĆ
29.  ANICA RADOŠEVIĆ BABIĆ
30.  ANA NOVAKOVIĆ
31. ANA CVEJIĆ
32. ANĐELA MUJČIĆ


33.  NEMANjA MILENKOVIĆ
34.  SANjA ĐORĐEVIĆ
35.  STEVAN KITIĆ
36.  VIKTORIJA ZDRAVKOVIĆ
37.  MILOŠ ĐEKIĆ
38.  SREĆKO ZDRAVKOVIĆ
39.  TAMARA MILADINOVIĆ
40.  LjILjANA ŠUNjEVARIĆ ARBAJTER
41.  SOFIJA POPOVIĆ
42.  JOVANA MILOSAVLjEVIĆ
43.  BOJAN ŽIVIĆ
44.  NIKOLA VUKOSAVLjEVIĆ
45.  DUŠAN ĐOKIĆ
46.  MARIJA JEVTIĆ DAJIĆ
47.  MILAN STAŠEVIĆ
48.  MILAN JAKŠIĆ
49.  NADA DENIĆ
50.  MARKO VUKŠA
51.  MILIJA ČPAJAK
52.  DEJAN TRIVUNAC
53.  VUKAŠIN MILOVIĆ
54.  TOMISLAV TODORIĆ
55.  PANTELIĆ ZORAN
56.  MIA ARSENIJEVIĆ
U Nišu,27.11.2019